De middelbare scholen Godalen en Thor Heyerdahl in Noorwegen

Om schooluitval te voorkomen, hebben de middelbare scholen Godalen en Thor Heyerdahl in Noorwegen zich toegespitst op het verbeteren en versterken van hun strategieën voor de schoolleiding. De scholen hebben een reeks maatregelen vastgesteld om zowel leerkrachten als jongeren te ondersteunen.

Om schooluitval te voorkomen, hebben de middelbare scholen Godalen en Thor Heyerdahl in Noorwegen beide een uitgebreide serie strategieën en maatregelen ingevoerd op basis van:

toegewijd en doelgericht leiderschap en op bewijzen gestoelde methoden voor leiderschap op school en controle achteraf.

Dit houdt concreet het volgende in:

  • Leerkrachten begeleiden leerlingen daar waar die zich bevinden, niet waar de leerkrachten zouden willen dat ze zich bevonden.
  • De relatie tussen leerkracht en leerling wordt beschouwd als de basis voor effectief leren.
  • Twee essentiële regels worden in acht genomen: neem in een vroeg stadium telefonisch contact op met het thuisfront en registreer spijbelen snel en correct.
  • Er is een actieve en goed functionerende leerlingenraad.
  • 'Leerlingen lossen het zelf wel op': dit is een programma waarin leerlingen conflicten zelf oplossen via bemiddeling, het opbouwen van vertrouwen, het creëren van een goede leeromgeving en het vergroten van hun sociale vaardigheden.
  • De scholen hebben nieuwe maatregelen ontwikkeld in samenwerking met diverse deskundigen binnen de scholen:
  • Verschillende praktijkstageprogramma’s voor leerlingen die gemotiveerd zijn om op een praktische manier hun getuigschrift van scholing als gezel of van beperkte vaardigheden te behalen;
  • Alternatieve scholing biedt risicoleerlingen meer basis- en sociale vaardigheden, motivatie en zelfvertrouwen. Deze maatregel biedt uiteenlopende opties die kunnen leiden tot het behalen van een diploma en omvat programma's waarin speciale aandacht wordt besteed aan de individuele sociale behoeften van de leerling en wat deze in educatief opzicht nodig heeft om, in eerste instantie, een getuigschrift van beperkte vaardigheden te behalen, en na een aantal jaren werkervaring een getuigschrift van scholing als gezel. Voor leerlingen die hun motivatie verliezen omdat ze het niet redden als het om theoretische vakken gaat, maar die wel over praktische vaardigheden beschikken, is het behalen van een getuigschrift van beperkte vaardigheden de aangewezen weg. Dit kan dan als basis fungeren voor het verwerven van een hoger niveau van beroepsvaardigheden in een latere fase in hun leven.
  • Deze opleiding omvat (delen van) modules over een bepaald onderwerp die nodig zijn om bijvoorbeeld een lasdiploma te behalen. Alternatieve programma's brengen het percentage spijbelaars en uitvallers omlaag en helpen leerlingen weer gemotiveerd aan het leren te gaan en opnieuw actief mee te doen met de gemeenschap, dankzij de meer flexibele omgeving die beter op hun behoeften kan worden afgestemd. Leerlingen die hun diploma hebben behaald, geven aan dat deze ervaring het verschil maakte en hen heeft geholpen productieve burgers te worden.

Door jongeren opgerichte ondernemingen fungeren als pedagogisch instrument om risicoleerlingen te motiveren.

Soort
Praktijk
Land
Noorwegen
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering