Leesplezier

Leesplezier is een driejarig (2012-2015) nationaal alfabetiseringsprogramma van het Fins Ministerie van Onderwijs en Cultuur, dat wordt uitgevoerd door de faculteit Geesteswetenschappen (Informatiestudies) en de Onderwijsfaculteit van de Universiteit van Oulu.

In het kader van het programma Leesplezier (Lukuinto) ontwikkelen bibliotheken en scholen innovatieve modellen om niet alleen de geletterdheid in meerdere talen en nieuwe lees- en schrijfvaardigheden te bevorderen, maar ook het plezier in het lezen. De methoden, die worden getest door de proefscholen en -bibliotheken, omvatten een combinatie van traditionele en nieuwe werkwijzen, waarvan er veel zijn ontwikkeld tijdens opleidingsevenementen van het Leesplezier-programma.

Bij de uitvoering van de proefprojecten is gebruikgemaakt van benchmarking: er werd gekeken naar bestaande praktijken, die vervolgens werden verbeterd. Scholen en bibliotheken benchmarkten praktijken die aansloten bij hun eigen concept, middelen en vaardigheden.

De praktijken die tijdens het Leesplezier-programma zijn ontwikkeld, variëren van projecten met een looptijd van enige maanden tot kleine ideeën die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de werkwijze van een school of bibliotheek. De bedoeling is dat de voorgestelde voorbeeldactiviteiten verder worden uitgewerkt zodat ze toepasbaar zijn voor verschillende soorten scholen en bibliotheken, gezinnen, kinderen en jongeren, op een manier die aansluit bij het individu en het geval in kwestie. Door ideeën te benchmarken kunnen bibliotheekmedewerkers en leerkrachten kinderen en jongeren nieuwe, alternatieve manieren aanbieden waarop zij hun vaardigheden kunnen laten zien en enthousiast kunnen worden over leren.

Soort
Praktijk
Land
Finland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
N.v.t.
Bron van financiering
Landelijke overheid