Helpdesk voor leerlingen en gezinnen

De belangrijkste doelen van de Helpdesk voor leerlingen en gezinnen in Portugal zijn het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, ongeoorloofde afwezigheid en een gebrek aan discipline, en het bevorderen van de insluiting van leerlingen en hun gezinnen om hun opleiding succesvol af te maken. De betrokkenheid van gezinnen bij het leertraject van hun kinderen speelt in dit proces een sleutelrol.

In overeenstemming met de vastgestelde behoeften en prioriteiten werken een maatschappelijk werker en twee tussenpersonen nauw samen met leerkrachten en gezinnen van alle scholen die bij het cluster zijn aangesloten. Leerlingen worden naar de Helpdesk doorverwezen door, bijvoorbeeld, leerkrachten (op basis van een indicatiestelling), ouders of voogden, of leden van de plaatselijke commissie voor de bescherming van kinderen en jongeren, maar de leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met de Helpdesk.

Het team van de Helpdesk komt elke twee weken bij elkaar om de gevallen te bespreken en strategieën uit te stippelen, dat wil zeggen specifiek op elke afzonderlijke leerling gerichte interventieplannen. Vervolgens communiceren de medewerkers dit naar het gezin en de leerkrachten.

De voornaamste activiteiten van de Helpdesk zijn: huisbezoeken, workshops voor ouders, hulp aan ouders bij problemen met andere instellingen, ontwikkeling van de persoonlijke en sociale vaardigheden van leerlingen, en individuele begeleiding van leerlingen, om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Soort
Praktijk
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Individueel
Intensiteit van de interventie
Periodiek; Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid