NIACE - Leren met het gezin

De NIACE-enquête over leren met het gezin in Engeland en Wales laat zien dat ouders/verzorgers die toegang hebben tot leren met het gezin een positief effect hebben op uiteenlopende transversale beleidsterreinen die van invloed zijn op het leven van gezinnen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit effect, dankzij de invloed ervan op gezinnen, tot een vermindering leiden van het aantal leerlingen dat voortijdig de school verlaat en zullen de kosten voor de samenleving ruimschoots worden terugverdiend.

"Leren met het gezin" verwijst naar alle leeractiviteiten waarbij zowel kinderen als volwassen gezinsleden betrokken zijn, waarvan beiden iets opsteken en die bijdragen tot een cultuur van leren in het gezin.

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van ouders op school meer dan viermaal zoveel invloed heeft op de leerprestaties van jongeren van 16 jaar als de sociaal-economische klasse. Dit is zeer relevant als het erom gaat voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Veel maatregelen die dit probleem moeten aanpakken, zijn immers gericht op prestaties en sociaal-economische klasse op een manier die beperkt blijft tot rechtstreekse activiteiten in de klas. Leren met het gezin heeft zijn waarde bewezen als een beproefde, kostenefficiënte en zeer effectieve methode waarbij de ouders zodanig betrokken worden dat de factoren die leiden tot voortijdig schoolverlaten rechtstreeks worden aangepakt.

Leren met het gezin richt zich daarop en brengt de nadrukkelijke boodschap dat besluitvormers over de grenzen van het schoolterrein heen moeten kijken om de kans te verkleinen dat leerlingen voortijdig van school gaan. Ze moeten ten eerste investeren in maatregelen in de gemeenschap in het algemeen en ten tweede, met hulp van relevante partners, de aandacht vestigen op het raakvlak tussen wat er in de klas gebeurt en leermogelijkheden buiten het schoolhek. Dit laatste omvat ook activiteiten die ondersteuning bieden bij de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool.

 Voor meer informatie over leren met het gezin kunt u contact opnemen met Susannah Chambers, hoofd Family & Intergenerational Learning bij NIACE, via Susannah.Chambers@niace.org.uk

Soort
Document
Land
Groot-Brittannië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering; Private financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :