INCLUD-ED GEZINSEDUCATIE

Gezinseducatie is een van de Succesvolle Educatieve Acties (SEA's) die zijn geïdentificeerd in het onderzoeksproject INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (Europese Commissie, zesde kaderprogramma, 2006-2011).

Gezinseducatie houdt in dat gezinsleden en andere leden van de gemeenschap worden betrokken bij verschillende leeractiviteiten op school. De leeractiviteiten kunnen zeer divers zijn. De enige voorwaarde waaraan moet worden voldaan, is dat ze door de deelnemers zelf worden bepaald (de inhoud, de organisatie en het rooster) om te garanderen dat het programma direct aansluit op hun behoeften en interesses, en dat ze een dialogische oriëntatie volgen. Gezinseducatie is gebaseerd op eerdere theorieën en onderzoeken die al hebben aangetoond dat de bevordering van culturele en educatieve interacties tussen leerlingen en maatschappelijke actoren, en meer in het bijzonder de interactie met gezinsleden, de prestaties van leerlingen ten goede komt. Bepaalde programma's voor gezinseducatie en voor maatschappelijk engagement die educatieve en culturele interacties bevorderen, hebben ertoe geleid dat leerlingen met slechts een paar boeken in huis of met laagopgeleide ouders toch uitmuntende schoolresultaten behalen.

In overeenstemming met de uitstekende wetenschappelijke benaderingen van leerwetenschappen omvat en bevordert gezinseducatie leerinteracties met een dialogische benadering van het leerproces, dat wil zeggen het bevorderen van leerprocessen door middel van dialogen die egalitair zijn en de culturele intelligentie van elke persoon erkennen en daarop voortbouwen. Ze streven naar transformatie, versterken de instrumentele dimensie van dialoog, zijn gebaseerd op solidariteit, fungeren als bron van betekeniscreatie en steunen op en bevorderen de gelijkwaardigheid van verschillende achtergronden.

Soort
Praktijk
Land
Albanië; België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Groot-Brittannië; Hongarije; Ierland; IJsland; Italië; Kroatië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Noord-Macedonië; Noorwegen; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Servië; Slovakije; Slovenië; Spanje; Tsjechië; Turkije; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Private financiering