Overgangsjaar - een brede onderwijservaring

Een aantal Ierse scholen biedt leerlingen van rond de 15 een zogenaamd overgangsjaar, waarbij deze leerlingen brede onderwijservaring opdoen die bijdraagt aan hun ontwikkeling tot volwassene. Dit jaar vindt plaats nadat leerlingen de lagere cyclus (lager secundair onderwijs) hebben afgerond, en voordat ze verder studeren en/of zich gaan voorbereiden op het beroepsleven. Het helpt leerlingen bij de overgang van de uiterst gestructureerde lagere cyclus naar een omgeving waarin ze meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leerproces en besluitvorming.

Tijdens het overgangsjaar nemen de leerlingen deel aan actieve, ervaringsgerichte leerstrategieën waarmee ze een aantal overdraagbare vaardigheden kunnen ontwikkelen die gericht zijn op kritisch denken en het creatieve probleemoplossende vermogen.

Het overgangsjaar moet leerlingen ook de gelegenheid bieden om na te denken over en zich bewust te worden van de waarde van onderwijs en opleiding, als voorbereiding op de steeds veranderende eisen van de volwassen wereld van werk en relaties. Het jaar heeft tot taak de persoonlijke, sociale, onderwijs- en beroepsontwikkeling van leerlingen te bevorderen en hen voor te bereiden op hun rol als autonome, actieve en verantwoordelijke leden van de samenleving.

De doelstellingen en de filosofie van het overgangsjaar moeten zich over de hele school uitstrekken. Scholen die het overgangsjaar aanbieden, zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van de juiste doelen en het bepalen van de doelstellingen die nodig zijn om deze te bereiken.

De scholen moeten ouders, werkgevers en de bredere gemeenschap als onderwijspartners betrekken bij alle aspecten van het programma en ervoor zorgen dat het programma op efficiënte en effectieve wijze uitgevoerd wordt.

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Lokale financiering