TOOLKIT VOOR OUDERS - STEUN VOOR OUDERS BIJ DE BELANGRIJKSTE FASEN IN HET ONDERWIJS

De Toolkit voor ouders is bedoeld om de dialoog met ouders te stimuleren en hen inzicht te geven in de uitdagingen van hun kinderen in het onderwijs. De Toolkit bevat een aantal instrumenten die de relatie tussen scholen en gezinnen bevorderen. De Toolkit is gebaseerd op het principe van gedeelde verantwoordelijkheid: ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, de school is verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen, dus moeten zij samenwerken om de kinderen tot positieve resultaten te brengen.

De Toolkit voor ouders kent twee hoofddoelstellingen: ervoor zorgen dat ouders meer betrokken zijn bij het ondersteunen van hun kinderen en ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn om hun kinderen te ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze. De Toolkit stimuleert de dialoog met de ouders en zorgt ervoor dat zij de uitdagingen die betrekking hebben op de opvoeding van hun kinderen beter kunnen begrijpen. Hij biedt onderwijsteams een reeks instrumenten om gesprekken met ouders te organiseren en te faciliteren.

De Toolkit voor ouders wordt op drie belangrijke momenten in het onderwijs van kinderen ingezet:

  1. tijdens het eerste jaar van de basisschool, wanneer leerlingen leren lezen (Toolkit voor de basisschool);
  2. tijdens het eerste jaar van het secundair onderwijs, om leerlingen te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe school (Toolkit voor het eerste jaar van het secundair onderwijs); en
  3. tijdens het laatste jaar van het lager secundair onderwijs (Toolkit voor het laatste jaar van het lager secundair onderwijs).

De Toolkit voor de basisschool is bedoeld om de dialoog met ouders te stimuleren, hen te helpen om zaken die met het onderwijs te maken hebben, beter te begrijpen, hun vragen te beantwoorden over de start van het eerste jaar van de basisschool en hen meer te betrekken bij de opvoeding van hun kind. De nadruk ligt op ‘leren lezen’, waarbij leerkrachten ouders uitnodigen om een leessessie bij te wonen op school en te bespreken hoe ze hun kinderen thuis kunnen helpen.

De volgende drie vragen kunnen hierbij met de ouders worden besproken:

  • Hoe leren we lezen en hoe kunnen ouders hun kinderen helpen bij het leren lezen?
  • Hoe kunnen ouders hun kind helpen leren?
  • Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen om zich prettig te voelen op school en zich goed te gedragen?

De Toolkit voor het eerste jaar van het secundair onderwijs biedt ouders de nodige ondersteuning om hun betrokkenheid bij schoolaangelegenheden te vergroten. Het doel is om een dialoog tussen school en gezin te ontwikkelen. Met behulp van de Toolkit leren ouders de schoolstructuur en het schoolsysteem te begrijpen en wordt de organisatie van de school inzichtelijker gemaakt. Door middel van methoden en ondersteuning stimuleert de Toolkit ouders om na te denken over manieren waarop zij hun kinderen kunnen helpen en deze met de school te bespreken. Onderwijsteams kunnen de onderwijsinstrumenten in de Toolkit gebruiken om de gesprekken voor te bereiden en te organiseren.

De gesprekken zijn gericht op drie hoofdthema's:

  • Hoe kan ik mijn kind helpen?
  • Hoe weet ik waar mijn kind aan toe is?
  • Een eindbeoordeling.

De Toolkit voor het laatste jaar van het lager secundair onderwijs kent twee doelstellingen: ervoor zorgen dat ouders meer betrokken zijn bij het ondersteunen van hun kinderen en het ontwikkelen van hun oriëntatievaardigheden op het gebied van onderwijs. We voeren meestal eerst een test uit met de Toolkit. Hiermee helpen we de onderwijsteams beter inzicht te verkrijgen in hoe zij ouders kunnen informeren over de keuzen waar hun kinderen voor staan. De twee doelstellingen van deze Toolkit zijn: ervoor zorgen dat ouders meer betrokken zijn bij het ondersteunen van hun kinderen en het ontwikkelen van hun oriëntatievaardigheden op het gebied van onderwijs.

Uit de evaluatie van het programma komt naar voren dat de Toolkit voor ouders voor een veel sterkere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen heeft gezorgd. Hierdoor zien we een sterke daling van het schoolverzuim, minder problemen met discipline en een verbetering van de onderwijsresultaten bij, bijvoorbeeld, cursussen Frans. Deze positieve effecten zijn niet alleen merkbaar bij gezinnen die doorgaans openstaan voor informatievoorziening vanuit de opleiding, maar ook bij gezinnen die minder bekend zijn met, of minder ontvankelijk zijn voor, traditionele communicatiemethoden en -beleidsmaatregelen van scholen.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Private financiering