De Beda-school (hoger secundair onderwijs)

Dit voorbeeld beschrijft innovatieve benaderingen binnen een hogere middelbare school in Zweden: Beda Hallberg. De school biedt een breed scala aan programma's die de basis leggen voor persoonlijke ontwikkeling en actieve deelname aan de samenleving. De school streeft er ook naar leerlingen voortdurend te ondersteunen en het risico van schooluitval te beperken door de tijden waarop de school gesloten is zoveel mogelijk tot een minimum te beperken en de school tijdens bepaalde langere vakanties open te houden. Een team van professionals uit de gezondheidszorg, met onder meer sociale en psychologische hulpverleners, is beschikbaar om jongeren te ondersteunen in hun behoeften.

Het Beda Hallberg-gymnasium is een hogere middelbare school in Kungsbacka in Zweden. De school, die in 2013 haar deuren opende, begon als kleine instelling waarin de individuele leerling alle aandacht kreeg. Voor sommige jongvolwassenen in de leeftijd van 16-20 jaar kan de fysieke en sociale omgeving van veel scholen een uitdaging zijn en een continu leerproces in de weg staan. De Beda-school staat open voor leerlingen die op zoek zijn naar een kleine school waar ze zich veilig en op hun gemak kunnen voelen.

De school heeft een breder oogmerk dan haar leerlingen alleen maar voor te bereiden op het werkende leven direct na het onderwijs of op een vervolgstudie aan het hoger onderwijs. Wat daarnaast wordt beoogd, is de leerlingen een goede basis mee te geven voor hun persoonlijke ontwikkeling en actieve deelname aan de samenleving.

Beda Hallberg biedt een programma dat leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs, het zogeheten Sociale Wetenschapsprogramma (SA). Doel van dit programma is het ontwikkelen van de kennis van studenten over de maatschappelijke omstandigheden in Zweden en de rest van de wereld, over de wisselwerking tussen individu en samenleving, en over de wijze waarop de leefomstandigheden van mensen per tijdsperiode en per plaats verschillen.

Een belangrijk kenmerk van de school is dat het welzijn van de leerling essentieel is voor succes. Leerlingen moeten hun eigen leerproces actief en positief benaderen. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Flexibiliteit en persoonlijke relaties zijn van belang, evenals de betrokkenheid van leerkrachten en andere medewerkers en hun voortdurende professionele ontwikkeling.

Om stress te verminderen wordt scherp onderscheid gemaakt tussen school/werk en vrije tijd. Er is geen huiswerk, deels omdat sommige studenten in hun thuissituatie op dat gebied niet worden ondersteund. Sommige studenten hebben behoefte aan continuïteit en toegankelijkheid en vinden lange vakanties contraproductief. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, beperkt Beda Hallberg de periode waarin de school gesloten is en blijft deze tijdens bepaalde langere vakanties open. Een team van professionals uit de gezondheidszorg, met onder meer sociale en psychologische hulpverleners, is beschikbaar om jongeren te ondersteunen in hun behoeften.

In Zweden is een systematische kwaliteitsbeoordeling verplicht. Elke school moet haar educatieve werkzaamheden plannen, beoordelen en ontwikkelen. De school moet leerkrachten en leerlingen daarbij betrekken en het proces vastleggen. De gemeente Kungsbacka, onder wier verantwoordelijkheid de school valt, moet erop toezien dat de school de regelgeving naleeft en de systematische kwaliteitsbeoordeling uitvoert.

 

Soort
Praktijk
Land
Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Lokale financiering

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)