Samen tot aan de meet

Dit Vlaamse project heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle kinderen succesvol zijn en dat voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Het is daarom specifiek gericht op de invoering van een schoolcultuur en van een aantal maatregelen om zittenblijven tegen te gaan.

"Samen tot aan de meet" is een vervolg op het onderzoeksproject "Nooit meer zittenblijven", dat gefinancierd werd door de stad Antwerpen. Het werd in eerste instantie uitgegeven als boek over alternatieven voor zittenblijven. Na "Samen tot aan de meet" volgden nog eens twee boeken over goede praktijken, die bedoeld zijn als inspiratie voor schoolhoofden, schoolteams, leerkrachten en anderen die op zoek zijn naar alternatieve benaderingen voor zittenblijven. De boeken bestaan ​​uit een internationaal overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar zittenblijven, nieuwe didactische benaderingen en managementpraktijken op scholen. Daarnaast bieden ze specifieke informatie over de manier waarop scholen alternatieven voor zittenblijven kunnen invoeren en stellen ze een aantal goede praktijken voor.

Het doel van het project was om educatieve partners in Antwerpen bijeen te roepen voor een experiment. Hierin wordt getracht zittenblijven tegen te gaan door het jaar-na-jaarsysteem en de homogene groepen te veranderen in een systeem waarbij kinderen van tweeënhalf tot veertien jaar hun schoolloopbaan vervolgen zonder te blijven zitten.

In de praktijk betekent dit dat alle scholen boeken van de stad Antwerpen ontvangen en worden aangemoedigd om het veranderingsproces (de voorgestelde methoden en werkwijzen) door te voeren op school. Geïnteresseerde scholen krijgen gratis ondersteuning bij het ontwikkelen van een schoolbeleid en het invoeren van methoden die gericht zijn op deelname van het hele schoolteam (gedeeld leiderschap en gezamenlijke doelstellingen). Daarnaast krijgt het schoolbestuur training in coachingsvaardigheden (zodat deze visie en methode ook op studenten en andere leerkrachten overgebracht kunnen worden) en in het omgaan met obstakels tijdens het veranderingsproces.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering