De onderwijsmethoden van Plus Succes

De Plus-klas in Portugal biedt extra ondersteuning aan bepaalde groepen leerlingen met vergelijkbare vaardigheden. De maatregel is gericht op specifieke schooljaren naargelang de behoeften van leerlingen in de 1e, 2e en 3e cyclus van het basis- en secundair onderwijs. Het bestaat uit de Plus-klas en het Phoenix-project, dat zijn organisatiemodellen voor klassen waarmee beoogd wordt alle leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces.

De Plus-klas is een parallelklas waaraan alle leerlingen in kleine groepen deelnemen. Aan het begin van het schooljaar is de klas nog leeg; tijdens het schooljaar volgen leerlingen met vergelijkbare vaardigheidsniveaus en/of leerstijlen zes weken lang de Plus-klas en aan het einde van het schooljaar hebben alle leerlingen deelgenomen aan deze speciale klas. Ook het Phoenix-project bestaat uit leerlingen die tijdelijk deel uitmaken van een speciale klas, "het nest". Het kan hierbij gaan om leerlingen met een leerachterstand op bepaalde delen van het leerplan, of juist om leerlingen die al succesvol zijn en die gestimuleerd worden om meer te presteren.

In beide organisatiemodellen volgen leerlingen hetzelfde aantal lesuren als in de oorspronkelijke klas en begint en eindigt hun schooldag op dezelfde tijd.

Beide modellen kennen een lager aantal leerlingen per klas, maar het aantal leerkrachten (indien mogelijk in het model van de Plus-klas), de onderwerpen en de inhoud van de speciale lessen zijn dezelfde als bij de gewone lessen. De maatregel kan op één of meer vakken worden toegepast (meestal Portugees, wiskunde en andere vakken waarvoor veel leerlingen moeilijkheden ondervinden). Het werk dat in beide klassen plaatsvindt, is meer gericht op de behoeften van leerlingen, op basis van hun leerstijl en niveau. Bovendien hebben leerkrachten de mogelijkheid om specifieke onderwijsstrategieën te ontwikkelen die rekening houden met een verschil in leertempo en die gebaseerd zijn op aandacht voor de individuele leerling.

Zowel leerlingen als ouders worden door de leerkracht en via internet op de hoogte gehouden van de prestaties van de leerling.

Soort
Praktijk
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid