Sala Farol - De Vuurtorenkamer - ondersteuning bij leermoeilijkheden

Het programma De Vuurtorenkamer richt zich op de leermoeilijkheden van leerlingen. Het biedt leerlingen ondersteuning op maat door middel van periodieke lessen in kleine groepen met (extra) ondersteunende leerkrachten. Deelnemende leerlingen krijgen een individueel leerplan dat hen helpt hun leerdoelen te bereiken.

Het programma is gericht op de leermoeilijkheden van elke leerling en om deze te verhelpen worden ondersteunende leerkrachten ingezet. De leerlingen worden aangewezen door hun klasleerkracht aan de hand van de beoordelingen die tijdens en aan het eind van elk semester plaatsvinden. Beslissingen over welke ondersteuning nodig is, worden genomen door de klasleerkracht, de ondersteunende leerkracht en een niet-onderwijzende medewerker, zoals een psycholoog of maatschappelijk werker. Samen stellen zij een individueel leerplan voor de leerling op.

De maatregel is in feite gericht op het ondersteunen van leerlingen met leermoeilijkheden. Tijdens de geplande tijden voor "Steun bij het leren" en de geboden aanvullende ondersteuning (die deel uitmaakt van het reguliere basisonderwijs) worden de leerlingen opgedeeld in groepen van 2-4 en uit de klas gehaald voor meer specifiek toegespitste activiteiten. Het individueel werkplan is het instrument dat, in combinatie met het opvolgen en beoordelen van de ontwikkeling van elke leerling, als leidraad dient bij de interventie. De interventie wordt uitgevoerd door de klasleerkracht, de ondersteunende leerkracht en een niet-onderwijzende medewerker en is zoveel mogelijk op de leerling afgestemd.

De leerdoelen worden gegroepeerd en worden zodanig beschreven dat de leerlingen zichzelf kunnen beoordelen (zelfevaluatie en -regulering). Zodra leerlingen een niveau bereikt hebben, kunnen ze verder met het volgende.

Op afdelingsniveau wordt de ontwikkeling van elke leerling gevolgd met betrekking tot de specifieke vaardigheden die het onderwerp zijn van de interventie. Ook het aantal ondersteunende sessies waaraan leerlingen meedoen, wordt gevolgd.

Soort
Praktijk
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid