Het hoger secundair onderwijs is iets voor mij - LYCAM-maatregel in Frankrijk

De LYCAM-maatregel ("Lycée, ça m'intéresse") wordt in Frankrijk door personeel en psychologisch hulpverleners gebruikt ter preventie van voortijdig schoolverlaten. LYCAM is gebaseerd op een vragenlijst met een preventief oogmerk om tijdig te kunnen in kaart brengen welke leerlingen de grootste kans lopen op voortijdig schoolverlaten en gepaste actie te ondernemen, afhankelijk van de benodigde ondersteuning.

De LYCAM-maatregel werd in de jaren negentig in Canada ontwikkeld en deed zijn intrede in Frankrijk in het begin van de jaren 2000. De maatregel is door verscheidene autoriteiten op het gebied van onderwijs ("academies") overgenomen en wordt door medewerkers en psychologisch hulpverleners in verschillende organisaties gebruikt als instrument ter preventie van voortijdig schoolverlaten.

LYCAM is gebaseerd op een vragenlijst met een preventief oogmerk, om tijdig te kunnen in kaart brengen welke leerlingen de grootste kans lopen op voortijdig schoolverlaten en gepaste actie te ondernemen, afhankelijk van de benodigde ondersteuning. In de vragenlijst komen 7 aspecten aan bod:

  • de houding van het gezin ten opzichte van school (de rol van het gezin in de scholing van hun kinderen);
  • academische schoolprojecten (projecten die te maken hebben met onderzoek, de interesse in school en het ambitieniveau);
  • academische prestaties (zelfevaluatie van de leerling met betrekking tot zijn/haar capaciteit om te werken en voor academische prestaties);
  • zelfvertrouwen (op het gebied van academisch succes);
  • schoolverzuim (houding en gedrag ten opzichte van aanwezigheid en het wel of niet accepteren van de regels op de middelbare school);
  • de behoefte aan ondersteuning door leerkrachten (de kwaliteit van de relatie tussen de leerling en het onderwijzend personeel);
  • belangstelling voor school (de interesse van de leerling in zijn scholing en het schoolleven).

Het duurt ongeveer 20-30 minuten om de vragenlijst in te vullen. Met het verzamelen van de gegevens wordt inzicht verkregen in de problemen die middelbare scholieren ervaren, hun motivatie en hun persoonlijke kijk op school. Er kan een individuele of groepsdiagnose worden gesteld. De psychologisch hulpverlener is als deskundige volledig betrokken bij de analyse van de resultaten.

Dit instrument heeft als voordeel dat de vragen gericht zijn op factoren die direct verband houden met de school. De antwoorden zijn dus buitengewoon relevant voor het personeel.

Door leerlingen te ondervragen en ze te laten nadenken over hun mate van betrokkenheid, worden ze ook aangemoedigd zelf na te denken over oplossingen. Het instrument is bedoeld om de positie van de student te bepalen in de context van het schoolleven. Het is dus niet gericht op het beoordelen van de vaardigheids- en kennisniveaus van leerlingen, maar vormt hierop een aanvulling.

Op basis van de resultaten van de vragenlijst worden corrigerende maatregelen ondernomen, zoals discussiegroepen of ondersteunende workshops.

Bestanden
Short description
Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid