COMITÉ VOOR GEZONDHEIDS- EN BURGERSCHAPSONDERWIJS (CESC) IN FRANKRIJK

Bij het comité voor gezondheids- en burgerschapsonderwijs (CESC) zijn alle leden van de onderwijsgemeenschap betrokken, evenals de lokale partners van lagere en middelbare scholen (de lokale overheid, politie, justitie en verenigingen). Onder het voorzitterschap van het schoolhoofd is het comité actief op het gebied van burgerschapsonderwijs. Het stelt het plan op voor de preventie van geweld, doet voorstellen voor initiatieven om ouders in moeilijke omstandigheden te ondersteunen en sociale uitsluiting te bestrijden en werkt een programma uit op het gebied van gezondheid en seksuele voorlichting, dat gericht is op het bevorderen van veilig gedrag. Het CESC brengt verschillende maatregelen samen met het doel leerlingen voor te bereiden op samenwerken en -leven, met respect voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, op het maken van keuzes en het uitoefenen van hun rechten als burger.

Het CESC is een orgaan voor reflectie, observatie en toezicht dat een onderwijsplan inzake preventie en burgerschaps- en gezondheidsonderwijs ontwerpt, uitvoert en beoordeelt. Dit plan wordt geïntegreerd in een actieplan voor basis- en middelbare scholen.

Dit holistische, verbindende proces zorgt voor meer samenhang en duidelijkheid in het beleid van de organisatie. Dit wordt bereikt door de educatieve rol van basisscholen en scholen voor lager en hoger secundair onderwijs te versterken en door verbinding te zoeken met het onderricht en de verschillende aanvullende aspecten van het schoolleven, waaronder de raad voor leerlingen in het lager secundair onderwijs (CVC), de raad voor leerlingen in het hoger secundair onderwijs (CVL), sportverenigingen, het "maison des lycéens" (sociale, culturele en sportverenigingen op middelbare scholen) enz. Op deze manier streeft het CESC ernaar leerlingen beter voor te bereiden op het leven aan de hand van maatschappelijk onderwijs en hen tegelijkertijd te helpen bij het ontwikkelen van een verantwoordelijke houding en verantwoordelijk gedrag tegenover zichzelf, anderen en het milieu.

Het CESC is een instantie die processen en verschillende soorten acties samenbrengt en de individuele en aanvullende bijdragen ervan coördineert. Op deze wijze wordt een interdisciplinaire benadering van burgerschap gerealiseerd. Daarnaast baant het CESC de weg voor de uitvoering van deze processen en voor het opzetten van de noodzakelijke samenwerkingsverbanden.

Het CESC brengt verschillende maatregelen samen met het doel leerlingen voor te bereiden op samenwerken en -leven, met respect voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, op het maken van keuzes en het uitoefenen van hun rechten als burger.

Het CESC:

  • 1. draagt ​​bij aan burgerschapsonderwijs;
  • 2. stelt een plan op voor de preventie van geweld;
  • 3. stelt maatregelen voor om ouders in moeilijkheden te helpen en om uitsluiting te voorkomen; en
  • 4. ontwikkelt een programma op het gebied van gezondheid en seksuele voorlichting en op de preventie van risicovol gedrag.

De onderwerpen in kwestie
De volgende onderwerpen komen op holistische wijze aan bod binnen een doorlopend onderwijstraject van basisschool tot scholen voor secundair onderwijs:
programma's voor burgerschapsvorming;
preventie van geweld (lichamelijk letsel of schendingen van de menselijke waardigheid, of die nu te maken hebben met de bescherming van kinderen, racistische of antisemitische handelingen, seksistisch of homofoob gedrag, seksueel geweld of initiatiepraktijken);
gezondheidsvoorlichting, inclusief het bevorderen van verantwoordelijk gedrag bij de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals aids;
voorlichting op het gebied van seks en relaties;
preventie van risicovol gedrag, waaronder verslavingsgedrag (het tegengaan van roken en alcoholmisbruik);
EHBO-cursussen;
voorlichting op het gebied van veiligheid en risico’s;
voorlichting op het gebied van de verkeersveiligheid;
voorlichting op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Lokale financiering