JONGERENCONTRACT VK

Het Britse Jongerencontract is gericht op 16- en 17-jarigen die het risico lopen zogeheten NEET’s te worden, jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en geen werk hebben. Het Jongerencontract heeft drie hoofddoelstellingen: doelstelling 1: de belangrijkste doelstelling van het programma is 16-en 17-jarige NEET’s die het risico op langdurige inactiviteit te helpen blijvend terug te keren naar school, een opleiding of een stageplek; doelstelling 2: de ervaring en diploma’s van deze jongeren te verbeteren zodat ze verder kunnen leren en werk kunnen vinden, om zo het percentage jongeren dat als volwassene werkloos raakt, terug te dringen; doelstelling 3: methoden uittesten voor uitvoering op lokaal niveau en betaling op basis van resultaten, om te komen tot effectievere modellen en goede praktijken.

Organisaties die het programma uitvoeren, krijgen carte blanche om een op maat gemaakt steunprogramma op te zetten zodat de jongeren die in aanmerking komen voltijds onderwijs, beroepsbegeleidend onderwijs of een werkstage kunnen volgen. Ze ontvangen betaling op basis van de resultaten.

Per jongere kunnen de organisaties maximaal 2 200 GBP ontvangen, afhankelijk van hoe goed ze erin slagen jongeren te helpen blijvend positieve resultaten te boeken. Deze positieve resultaten zijn: deelname aan voltijds onderwijs of een voltijdopleiding; een leerlingplaats of baan met minimaal 280 uur geaccrediteerd onderwijs per jaar; en deelname aan onderwijs en opleiding in deeltijd, met inbegrip van deelname aan de voorziening voor hervatting van het reguliere onderwijs gedurende minimaal 7 uur per week.

Onderwijsaanbieders krijgen extra geld voor duurzaamheid wanneer de jongere: minimaal vijf van de zes maanden voltijds onderwijs volgt dat tot een geaccrediteerd diploma leidt; minimaal vijf van de zes maanden beroepsbegeleidend onderwijs volgt; of wanneer de jongere minimaal vijf van de zes maanden een voltijdbaan heeft met een deeltijdopleiding, gelijkwaardig aan minimaal 280 uur begeleid leren per jaar (ongeveer één dag per week). 

Soort
Praktijk
Land
Groot-Brittannië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid