TWEELEERKRACHTEN-SYSTEEM IN DENEMARKEN

Namens het Ministerie van Onderwijs hebben onderzoekers van de universiteit van Aarhus in Denemarken in samenwerking met Ramboll Management Consulting een grootschalig, gerandomiseerd onderzoek – het eerste in zijn soort in Denemarken – uitgevoerd. Daarbij werd gekeken naar de effecten van drie soorten systemen met twee leerkrachten in de klas en naar het effect daarvan op de vorderingen van de leerlingen, hun welzijn en hun betrokkenheid bij de school. De resultaten laten zien dat alle drie de systemen met twee leerkrachten positieve gevolgen hebben – maar op verschillende manieren.

In een onderzoek van de universiteit van Aarhus werd onderzocht welke effecten drie soorten systemen met twee leerkrachten in de klas zouden hebben op de leerlingen.  De drie verschillende benaderingen waren als volgt:

  1. Bij de klassieke benadering met twee leerkrachten is iemand die als leraar is opgeleid, betrokken bij het voorbereiden en geven van de les, samen met de eigenlijke leerkracht.
    2. Bij de tweede aanpak is sprake van een assistent die geen lerarenopleiding heeft afgerond en die minder voorbereidingstijd heeft, maar die tijdens meer lessen aanwezig is in de klas dan bij het traditionele systeem van twee leerkrachten.
    3. De derde benadering houdt in dat een professionele mentor met specifieke vaardigheden van tijd tot tijd betrokken is bij het lesgeven en de eigenlijke leerkracht coacht.

Voor en na de betreffende periode werd aan de hand van de nationale toets voor Deens en wiskunde gemeten hoe de leerlingen het ervan afbrachten. Ook werd via een enquête gemeten hoe het ervoor stond met het welzijn van de leerlingen, eveneens voor en na de betreffende periode.

Met behulp van een enquête onder schoolhoofden, die betrekking had op inclusie op school, werd onderzocht of het systeem met twee leerkrachten van invloed was op de inhoud en reikwijdte van bijzonder onderwijs en of de leerlingen er baat bij hadden. In drie andere enquêtes werd gekeken naar de uitvoering en het toezicht onder schoolhoofden, leerkrachten en de extra medewerkers in het systeem van twee leerkrachten. Deze enquêtes moesten inzicht verschaffen in de manier waarop de school het twee leerkrachten-systeem uitvoerde en zichtbaar maken in hoeverre de deelnemende scholen de verwachtingen over de minimumvereisten waarmaakten. Ook deze enquêtes werden voor en na de betreffende periode uitgevoerd.

Over het geheel genomen blijkt dat de verschillende systemen met twee leerkrachten op verschillende manieren nuttig kunnen zijn, afhankelijk van waaraan behoefte is in de afzonderlijke klas, school of gemeente.  

Bestanden
Short description
Soort
Praktijk
Land
Denemarken
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :