RUIMTE VOOR OUDERS OP SCHOLEN

Zoals in sommige andere landen beschikken de meeste scholen in Frankrijk over een speciale ruimte voor ouders. Hier kunnen ouders elkaar ontmoeten, deelnemen aan leeractiviteiten, meer te weten komen over de school en een relatie opbouwen met het schoolpersoneel.

De wet van 8 juli 2013 ("Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013") heeft een wettelijke basis gecreëerd voor de oprichting van een speciale ruimte voor ouders ("Espace parents") op alle scholen.

Hieronder worden twee voorbeelden genoemd van scholen met een speciale ruimte voor ouders: de eerste is de basisschool "Les Géraniums" in Lyon, waar al ongeveer 15 jaar een ontvangstruimte voor ouders ("Lieu Accueil Parents", LAP) bestaat. De LAP is een fysieke ruimte die tijdens schooluren toegankelijk is voor ouders. De belangrijkste doelstellingen van de LAP zijn om:

 • bij te dragen aan betere relaties tussen ouders en leerkrachten;
 • wederzijdse negatieve beeldvorming te veranderen;
 • en de samenwerking met en betrokkenheid van ouders bij verschillende schoolactiviteiten te bevorderen.

In de LAP is acht uur per week een maatschappelijk werker aanwezig die regelmatige activiteiten voor ouders verzorgt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijeenkomsten over specifieke kwesties waarin ouders geïnformeerd worden over de werking van het Franse onderwijsstelsel, bijeenkomsten waarin ze kennis kunnen maken met andere leerkrachten of bijeenkomsten met gemeentelijke sociale en gezondheidsdiensten, waarin ouders van gedachten kunnen wisselen over de scholing van hun kinderen. Ook krijgen ouders steun van het schoolpersoneel (directeur, leerkrachten).

Ouders kunnen de LAP op elk gewenst moment bezoeken. De ruimte wordt door de ouders zelf gebruikt als ontmoetingsplaats om dingen te bespreken, ervaringen uit te wisselen over hun rol als ouder van een schoolgaand kind en elkaar te ondersteunen. Er is een speelhoek aanwezig voor ouders met peuters. Ook zijn er boeken en informatie beschikbaar over de regels en activiteiten van de school en over culturele, sociale, sport- en vrijetijdsactiviteiten in de omgeving. Met behulp van de maatschappelijk werker wordt de ruimte ook gebruikt om gesprekken over schoolaangelegenheden te organiseren (bv. over hoe de school werkt) of om vergaderingen met externe specialisten te organiseren (bv. met leden van het netwerk van onderwijsassistenten voor leerlingen met leermoeilijkheden, maatschappelijk werkers of medisch personeel). Daarnaast is er een aantal acties ontwikkeld dat ouders de kans geeft nauwer betrokken te raken bij het leven op school, zoals kookworkshops gericht op het bereiden en verkopen van gebak voor de financiering van schoolactiviteiten, het klaarmaken van tassen voor leerlingen die boeken willen lenen uit de schoolbibliotheek (een activiteit die ook het belang van lezen onder de aandacht brengt) en een poppenkastvertoning die de ouders voor de leerlingen organiseren en ook uitvoeren.

Op het Collège Schoelcher, ook in Lyon, is een "Espace Accueil Parents" ingericht. Deze ruimte staat ter beschikking van ouders van kinderen die naar de middelbare school of een van de vijf basisscholen in de buurt gaan. De maatschappelijk werker die daar werkzaam is, is dezelfde als degene die is toegewezen aan de LAP op basisschool Les Géraniums. Dit maakt het makkelijker voor ouders om gebruik te maken van de ruimte, aangezien ze op de basisschool al gewend waren een soortgelijke faciliteit te bezoeken.
De ruimte voor ouders is erop gericht de integratie van gezinnen te ondersteunen, activiteiten aan te bieden die een beter begrip van de school en de werking ervan bevorderen, de begeleiding van leerlingen te ondersteunen en republikeinse waarden en burgerschap te bevorderen. Er wordt een aantal activiteiten georganiseerd in de ruimte voor ouders, waaronder:

 1. Taalcursussen voor volwassenen (Frans als tweede taal), variërend van absolute beginnerscursussen tot cursussen ter voorbereiding op de universiteit. Dankzij deze cursussen:
 • boeken ouders vooruitgang in het Frans (begrijpen, spreken, lezen en schrijven), waardoor ze schriftelijke documentatie in verband met de scholing van hun kinderen beter begrijpen en kunnen deelnemen aan mondelinge uitwisselingen met leerkrachten;
 • leren ouders meer over hoe de school werkt en wat de school van ouders en leerlingen verwacht, wat een positief effect heeft op de samenwerking met leerkrachten;
 • leren ouders begrijpen hoe het schoolsysteem werkt, waardoor ze het onderwijs van hun kinderen beter kunnen volgen;
 • leren ouders de waarden en beginselen van de Republiek en de neerslag daarvan in de Franse samenleving te begrijpen.

Een aantal kenmerken van de activiteiten zijn:

 • 5 groepen van 12-15 personen onder toezicht van invalkrachten met een diploma Frans als vreemde taal, of leerkrachten van de middelbare school;
 • een traject van 120 uur (minimaal 60 uur) per schooljaar. Herinschrijving is voor maximaal 3 jaar mogelijk vanaf het jaar daarop;
 • mogelijke voorbereiding op het initiële diploma van de Franse taal (DILF) en op het diploma Franse studies A1 (DELF A1), maar geen financiering van diploma's;
 • het is kosteloos voor deelnemers.
 1. Activiteiten die betrekking hebben op de gezondheid:
 • een door een diëtist verzorgde sessie met een kookworkshop;
 • een workshop fitness voor moeders;
 • een workshop EHBO.
 1. Workshop burgerschap: in deze workshop wordt in samenwerking met ouders een krant uitgegeven over kwesties die verband houden met burgerschap, bijvoorbeeld het gebruik van mobiele telefoons op de middelbare school, de ontwikkeling van de wijk, de kwaliteit van het onderwijs en het succes van leerlingen na de middelbare school, en het gedrag van studenten buiten de school.
 2. Tutoring (vaak op vrijwillige basis verzorgd door de leerkrachten van de school) waarin deelnemers vertrouwd worden gemaakt met onderwerpen als Engels, Spaans, Duits en informatietechnologie (IT).
Soort
Praktijk
Land
Frankrijk
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :