MOBIELE PLOEGEN

De Mobiele Ploegen zijn opgezet om scholen te helpen bij het aanpakken van een aantal factoren die tot voortijdig schoolverlaten kunnen leiden. De diensten van de Mobiele Ploegen worden aangevraagd door het schoolbestuur in, onder andere, de volgende gevallen: schoolverzuim en -uitval; gedragsproblemen; conflicten tussen volwassenen; opleiding van onderwijzend personeel; steun voor leerlingen, personeelsleden en schoolhoofden. Bij complexere situaties kan de Mobiele Ploeg besluiten de zaak door te verwijzen naar geschiktere diensten.

De "Mobiele Ploegen" verlenen externe diensten aan de school. Een Mobiele Ploeg kan alleen op schriftelijk verzoek van de school ingrijpen bij leerplichtonderwijs dat plaatsvindt op het grondgebied van de Franse Gemeenschap van België. Afhankelijk van de problemen in kwestie ondernemen Mobiele Ploegen verschillende acties: voor schoolverzuim zitten ze met het gezin rond de tafel om de aandacht te vestigen op het belang van naar school gaan, en in het geval van conflicten en spanningen op school worden bemiddeling en conflictoplossingstechnieken toegepast.

De Mobiele Ploegen kunnen een beroep doen op veel verschillende professionals. De teams zijn gewoonlijk samengesteld uit oud-leraren, psychologen, professionals in misdaadpreventie enz. Afhankelijk van de situatie bepaalt de Mobiele Ploeg of deze professionals één op één of in groepen (met zowel volwassenen als kinderen) aan de slag gaan.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Private financiering