LIT3 - GELETTERDHEID TOT DE DERDE MACHT - FOCUS OP ROMA-GEZINNEN

LIT3 heeft tot doel de geletterdheid van gezinnen (zowel met betrekking tot lezen als tot de gezondheid) binnen Roma-gemeenschappen te bevorderen om op die manier te stimuleren dat Roma-kinderen meer deelnemen aan algemeen onderwijs. Met dat doel voor ogen ontwikkelt en test het project op dit moment een samenhangend programma voor de geletterdheid van gezinnen dat zich richt op drie generaties. Daarnaast ontwikkelt het op bewijs gebaseerd Europees beleid voor de geletterdheid van gezinnen en betrekt het belangrijke belanghebbenden bij de ontwikkeling van lokale strategieën voor het uitvoeren van dit beleid en aanverwante programma's. Voorbeelden van curricula en lesmaterialen zijn beschikbaar.

Soort
Praktijk
Land
Groot-Brittannië; Roemenië; Slovakije
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering