KAAP – INITIATIEF VOOR TAALVERWERVING DOOR OUDERS IN ANTWERPEN

Kaap is een initiatief van De Schoolbrug, een ngo die  in Antwerpen is gevestigd. Het doel van het project is relaties te creëren tussen scholen, ouders en leerlingen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan sociaal kwetsbare gezinnen. Kaap richt zich op het aanbieden van Nederlandse lessen aan migrantenouders op de school van hun kind.

De Schoolbrug ging in de jaren 90 van start onder leiding van de burgemeester van Antwerpen. Het voornaamste doel van het project is relaties te creëren tussen scholen, ouders en leerlingen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan sociaal kwetsbare gezinnen. De Schoolbrug biedt uiteenlopende activiteiten voor zowel basisscholen als middelbare scholen en heeft op dit moment 20 onderwijsontwikkelaars in dienst.

Het model van De Schoolbrug stoelt op een aantal kernbeginselen: gelijkwaardigheid (leerkrachten en ouders als gelijkwaardige partners), geloven (geloof in de capaciteiten van ouders en leerlingen), verbinden, gewoon doen en maatwerk.

Met het Kaap-project wordt beoogd de communicatie tussen ouders en scholen te verbeteren. Dankzij dit project krijgen ouders van niet-Vlaamse oorsprong lessen Nederlands en worden zij nauwer betrokken bij het schoolleven. Zij krijgen bijvoorbeeld hulp bij het lezen/begrijpen van mededelingen van de school, werken mee aan schoolactiviteiten en worden betrokken bij het onderwijs van hun kinderen.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Lokale financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :