POTHOLES – EEN IERS INITIATIEF OM OUDERS BIJ SCHOOL TE BETREKKEN

Het initiatief POTHOLES (Parents On Tour Helping Out Learning Educating Sharing) is een uitstekend voorbeeld van scholen in Ierland die buiten de gebaande paden treden om gemarginaliseerde gezinnen te bereiken. Het POTHOLES-initiatief ging in januari 2011 van start en had als doel ouders met een andere achtergrond en cultuur, te helpen andere ouders ( zowel van hun eigen school als van vergelijkbare scholen) te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een belangrijke doelstelling is ouders te bereiken die zich misschien geïsoleerd voelen of die niet vertrouwd zijn met het schoolsysteem, hen meer bij schoolgerelateerde activiteiten en besluiten te betrekken en hen kennis te laten maken met uiteenlopende leermogelijkheden.

Het initiatief kreeg gestalte in de vorm van een groep die in januari 2011 bijeen werd gebracht door de coördinatoren van het programma ter bevordering van het contact tussen thuis, school en de gemeenschap (Home School Community Liaison Scheme, HSCL). Deze coördinatoren waren afkomstig van drie middelbare scholen in West Tallaght: de Killinarden Community School, het Mount Seskin Community College en St Aidan’s Community School. 

Elke 4 tot 6 weken organiseert de groep een uitstapje voor ouders naar plaatsen die vanuit historisch, maatschappelijk of politiek oogpunt interessant zijn. Deze uitstapjes worden volledig betaald vanuit de HSCL-begroting. Elke school nodigt gewoonlijk 8 tot 10 ouders uit. De uitstapjes duren doorgaans een halve dag, zodat ouders op tijd terug zijn om jongere kinderen van school te halen. De bestemmingen liggen op hooguit een uur reizen vanaf Tallaght. Aan het eind van het jaar wordt een uitgebreidere dagtocht georganiseerd. Het uitstapje wordt meestal afgesloten met een lichte lunch. Vast onderdeel is een rondleiding waarbij ouders achtergrondinformatie of iets over de geschiedenis te horen krijgen. Ook wordt leesmateriaal uitgedeeld dat de ouders mee naar huis kunnen nemen.

In 2012 kreeg POTHOLES de South Dublin County Social Inclusion Award toegekend. Tot op heden hebben 17 uitstapjes plaatsgevonden, meestal naar een museum of andere culturele bestemming, of naar een natuurgebied.

Doelen en resultaten van de groep

  • drukbezette ouders een plezierig en welverdiend dagje uit bieden;
  • ouders die qua achtergrond en cultuur van elkaar verschillen, helpen om andere ouders (zowel van hun eigen school als van vergelijkbare scholen) te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen;
  • ervoor zorgen dat alle ouders anderen, vooral ouders die zich geïsoleerd, gedeprimeerd of alleen voelen, uitnodigen voor het volgende uitstapje en hen vertellen over de voordelen die het heeft om bij de groep te horen;
  • volwassenen een leuke en ontspannen leeromgeving bieden;
  • ouders kennis laten maken met andere mogelijkheden en initiatieven die de scholen eventueel bieden;
  • ouders stimuleren op hun beurt hun eigen kinderen mee te nemen naar de plaatsen die zij met de POTHOLES hebben bezocht en leerkrachten te vergezellen en te ondersteunen tijdens educatieve uitjes met leerlingen;
  • een kerngroep vormen van ouders van middelbare scholen in Tallaght om andere ouderactiviteiten te organiseren;
  • ouders de mogelijkheid bieden formeel onderwijs te volgen of af te ronden, als ze dat willen;
  • scholen toegang bieden tot groepen ouders die ze kunnen raadplegen, die kunnen helpen bij het vormen van commissies of die advies kunnen geven;
  • ouders meer zelfvertrouwen geven in hun contacten en de omgang met de school en hen helpen positievere resultaten te bereiken wat betreft het onderwijs van hun kinderen.

 

De toekomst

Deze groep is een overweldigend succes. De ouders genieten van de uitstapjes en alle doelen zijn voor veel ouders concreet gerealiseerd. Ouders zijn enthousiast en betrokken bij elk aspect van de groep en zelden of nooit laat iemand verstek gaan bij een dagje uit. De deelnemers zeggen expliciet dat ze op een plezierige en makkelijke manier leren. Ze netwerken met elkaar en delen informatie over ondersteunende faciliteiten, diensten en sociale mogelijkheden in de gemeenschap. Sommige ouders hebben zelfs gezegd dat de groep hun leven heeft veranderd. Veel van de ouders komen nu elke week op school bij elkaar voor een kop thee en een praatje.

De groep wordt nu geleid en georganiseerd door ouders. Daarnaast komen ze inmiddels wekelijks bijeen om een project op te zetten waarin het verhaal, het functioneren en de voordelen van de groep in woord en beeld aan de leden ervan worden uitgelegd. Veel ouders hebben verklaard dat ze in die context voor het eerst in jaren geschreven hebben en voor het eerst openlijk over hun leven hebben verteld aan andere ouders. De groep is voor veel ouders ook een platform dat hun de gelegenheid biedt deel te nemen aan of betrokken te raken bij andere cursussen, activiteiten, commissies, diensten of mogelijkheden binnen de school of de gemeenschap waartoe ze behoren.

De scholen geven gezamenlijk op dit moment ongeveer 900 euro per jaar uit aan de organisatie van deze uitstapjes. Dit model zou overal kunnen worden toegepast: het is eenvoudig en levert grote voordelen op voor personen, voor gezinnen, voor de gemeenschap en voor scholen.

Soort
Praktijk
Land
Ierland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid