Salas de Vidro: binnen en buiten kamers van glas

De maatregel "Binnen en buiten kamers van glas" in Portugal streeft ernaar Roma-kinderen aan de hand van toegankelijke activiteiten bij het voorschools onderwijs te betrekken en hun families te ondersteunen. Activiteiten vinden in de openlucht plaats – op straat, als het ware. De bedoeling is om een open en transparante band te creëren tussen de school, de kinderen en hun families. Deze maatregel wordt ondersteund door een multidisciplinair team van deskundigen in samenwerking met de school.

De maatregel "Binnen en buiten kamers van glas" ("Aquém e além das salas de vidro") is in 2009/2010 van start gegaan in het kader van de ontwikkeling van voorschools onderwijs in Roma-wijken. Het idee is dat de activiteiten in de openlucht plaatsvinden, midden in de wijk, alsof het om kamers van glas gaat. Vanaf het begin heeft de nadruk op transparantie gelegen. Er werd een multidisciplinair team samengesteld dat wekelijks met kinderen werkt om hun vaardigheden te ontwikkelen, hun families te betrekken en deze ertoe te bewegen hun kinderen in te schrijven voor de kleuterschool. Transparantie en openheid waren hierbij belangrijk om het vertrouwen van de ouders te winnen.

Binnen het schooljaar 2014/2015 vinden momenteel twee hoofdactiviteiten plaats:

  • Binnen kamers van glas: de onderwijssessies vinden plaats in de straten in de buurt. Deze sessies zijn gericht op het ontwikkelen van de mondelinge taalvaardigheden (woordenschat en spraak) van kinderen jonger dan 3 jaar. De sessies zijn zo opgezet dat ook moeders en grootmoeders zich aangesproken voelen om deel te nemen, en zij worden gehouden in samenwerking met het lokale team van het landelijke stelsel van vroegtijdige interventie (dat onder andere bestaat uit psychologen, therapeuten en maatschappelijk werkers).
  • Buiten kamers van glas: Op de kleuterschool (3-5-jarigen) vinden wekelijkse sessies plaats, georganiseerd door het multidisciplinaire team, waarbij het personeel van de kleuterschool en de families van de kinderen betrokken worden.
Soort
Praktijk
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid