STUDIEZALEN VOOR ROMA-LEERLINGEN

In de jaren 90 zijn in Hongarije studiezalen (Tanoda) in het leven geroepen met subsidie van de EU en met het doel kansarme en Roma-leerlingen te ondersteunen. De studiezalen bieden een uitgebreid pakket diensten ter ondersteuning van jongeren. Leren staat daarbij centraal. De studiezalen voorzien in hulp bij het leren, gevarieerde buitenschoolse programma’s en extra ondersteuning op andere gebieden waar dat nodig is. In de studiezaal worden leerlingen geholpen bij hun huiswerk en werk in de klas, en ontwikkelen ze hun leervaardigheden en gemeenschapszin.

In Hongarije, waar in de jaren 90 het onderwijsstelsel zeer selectief werd, zijn de leermogelijkheden voor kansarme en Roma-leerlingen, in vergelijking met die van de meerderheid van de leerlingen, beperkt. Scholen die bezocht worden door kansarme en Roma-leerlingen zijn doorgaans gevestigd in verafgelegen gebieden in het noorden en noordoosten van het land. Qua infrastructuur, financiën en personele middelen zijn deze scholen zwak te noemen.

In de jaren 90 ontwikkelden een paar jonge leerkrachten en juristen een experimenteel model van georganiseerd leren buiten school. Hun doel was kansarme en Roma-leerlingen te helpen zich voor te bereiden op het eindexamen (de zesde klas van de middelbare school) waardoor ze zouden kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.

Vanaf 2004 werden met behulp van EU-subsidies ‘studiezalen’ opgericht in kansarme kleine regio’s en dorpjes in het land. Met de projecten werd beoogd de leerprestaties te verbeteren, de belemmeringen die het leren in de weg staan, te verminderen en de culturele identiteit van de leerlingen te versterken. 

De studiezaal is een gemeenschapsvoorziening die uitgaat van de plaatselijke behoeften, gebaseerd is op de vrijwillige deelname van jongeren, geleid wordt door een niet-gouvernementele organisatie en een onafhankelijke infrastructuur heeft. Er worden diensten van diverse aard verleend die voor sommige kinderen en jongeren in de marge van de samenleving anders niet beschikbaar zouden zijn, waarbij de nadruk ligt op de algehele persoonlijke ontwikkeling.

De belangrijkste doelstellingen van de studiezalen zijn: de relatie tussen leerkracht en leerling verbeteren; kansarme leerlingen een leeromgeving bieden; Roma-ouders integreren in de gemeenschap; getalenteerde kinderen opsporen en ondersteunen; voortijdig schoolverlaten, zittenblijven en werkloosheid terugdringen; sociale vaardigheden met het oog op een baan ontwikkelen; het culturele leven verbeteren; kansarme jongeren buitenschoolse activiteiten aanbieden; laaggeschoolde arbeiders werk aanbieden; de banden tussen scholen en de gemeenschap versterken; voorzien in opleidingen voor toekomstige leerkrachten; begeleiding bieden aan en maaltijden verzorgen voor leerlingen.

Soort
Praktijk
Land
Hongarije
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering