STEUN VOOR ROMA-LEERLINGEN IN FINLAND

Finland heeft maatregelen ingevoerd om jonge kinderen met een Roma-achtergrond te helpen bij het volgen van kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. Tussen 2008 en 2011 is in totaal 1,8 miljoen euro aan deze maatregelen toegewezen. Vooral de introductie van schoolassistenten met een Roma-achtergrond die jonge Roma-leerlingen helpen, is succesvol gebleken

De activiteiten om Roma-leerlingen in het basisonderwijs bij hun ontwikkeling te helpen, zijn in 2008 begonnen in het kader van de meer algemene kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in Finland. In het voorjaar van 2008 kregen gemeenten de mogelijkheid overheidssubsidie aan te vragen ter ondersteuning van het basisonderwijs aan Roma-leerlingen. Tussen 2008 en 2011 bedroeg de overheidssubsidie voor deze maatregel in totaal 1,8 miljoen euro. In deze periode hebben 31 gemeenten subsidie ontvangen. Als gevolg daarvan heeft maximaal 80 % van alle Roma-leerlingen van de subsidie geprofiteerd.

De ontwikkelingsactiviteiten hebben tot doel langdurig effect te sorteren op nationaal niveau door middel van een holistische aanpak. Ze zijn niet alleen gericht op leerlingen, maar ook op hun ouders/verzorgers, leerkrachten en scholen. Van gemeenten wordt verwacht dat ze deze ontwikkelingsactiviteiten permanent maken en inbedden in het dagelijks schoolleven. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • de Roma-leerling leren kennen;
  • de verdraagzaamheid en goede betrekkingen tussen verschillende etniciteiten bevorderen en de kennis over de Roma-cultuur vergroten;
  • het contact tussen de Roma- en de meerderheidspopulatie op school bevorderen;
  • de identiteit van de Roma-leerling ontwikkelen;
  • het leren van het Romani, de taal van de Roma, bevorderen;
  • leermogelijkheden voor Roma-leerlingen onder de aandacht brengen;
  • het onderwijs aan Roma-kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben, verder ontwikkelen;
  • de samenwerking tussen het thuisfront van de Roma-leerling en de school verbeteren;
  • bij het ontwikkelen van lesmateriaal in pedagogisch opzicht rekening houden met de andere achtergrond van Roma-leerlingen.

Eén manier om het basisonderwijs aan Roma-leerlingen te ondersteunen, is het inhuren van schoolassistenten met een Roma-achtergrond. Deze maatregel is zeer succesvol gebleken; veel gemeenten huren tegenwoordig met hun eigen financiële middelen assistenten met een Roma-achtergrond in voor hun scholen.

Soort
Praktijk
Land
Finland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid