Philosophy for Children (P4C)

Philosophy for Children (Filosofie voor Kinderen, P4C) is een methode die erop gericht is het stellen van filosofische vragen te cultiveren. De methode is oorspronkelijk in 1970 in de Verenigde Staten ontwikkeld door professor Matthew Lipman. Doel van het programma is een "bevragende gemeenschap" te creëren in de klas en kinderen te helpen om meer bereid en in staat te zijn vragen te stellen, te redeneren, te argumenteren en samen te werken met anderen.

De lesmaterialen die in dit verband worden aanbevolen door de Vereniging ter bevordering van filosofische vraagstelling en reflectie in het onderwijs (SAPERE) omvatten verhalen, gedichten, scripts, kortfilms, beelden, artefacten en prentenboeken. Uit feedback van leerkrachten en leerlingen kwam naar voren dat P4C een gunstige invloed had in bredere zin, bijvoorbeeld op het zelfvertrouwen van leerlingen als ze een voordracht moesten houden, op hun geduld wanneer ze naar anderen luisterden en op hun gevoel van eigenwaarde.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Groot-Brittannië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
N.v.t.
Bron van financiering
Landelijke overheid; Private financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :