Toolkit ‘Veilige herstel- en leerruimte’

De toolkit ‘Veilige herstel- en leerruimte’ (Safe Healing and Learning Space, SHLS) voorziet humanitaire werkers in de frontlinie van praktische implementatiebegeleiding, aanpasbare voorbeeld-hulpmiddelen, uitgebreide trainingsmaterialen en instructie-inhoud in de vorm van een script. Er worden hulpmiddelen aangeboden voor een programma van 9 maanden, die toe te passen zijn in zowel plattelandsgebieden als stedelijke gebieden op basis van lokaal omschreven behoeften en prioriteiten.

Een SHLS is een veilige, zorgzame en voorspelbare plek waar kinderen en adolescenten die in conflict- en crisissituaties leven, kunnen leren en ontwikkelen en beschermd kunnen zijn. De SHLS-benadering is gebaseerd op de benaderingen ‘Families Make the Difference’ en ‘Healing Classrooms’ van de Internationale Rescue Committee voor de bescherming en het onderwijs van kinderen.

Er worden hulpmiddelen aangeboden voor een programma van 9 maanden, die ontworpen zijn voor implementatiecycli van 3 maanden, beginnend bij aanvang van een noodsituatie. De inhoud van de toolkit is toe te passen in kamp- of gastgemeenschapssituaties in zowel plattelandsgebieden als stedelijke gebieden. De toolkitinhoud voor sociaal-emotioneel leren, lezen en rekenen is opgezet voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Inhoud wat betreft ouderlijke vaardigheden wordt aangeboden voor verzorgers van kinderen (6–11 jaar) en adolescenten.

Soort
Document (indirect evidence)
Land
Europa
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Private financiering