ICAM: Inclusie van kinderen die door migratie getroffen zijn

Afbeelding: ICAM logo

Het ICAM-programma (Including Children Affected by Migration) is een Erasmus+-programma dat opgezet is om te zorgen dat door migratie getroffen kinderen toegang hebben tot onderwijs. Het programma helpt scholen een veilige en zekere omgeving te creëren voor kinderen die door migratie getroffen zijn om ze in staat te stellen vol te profiteren van hun onderwijs.

ICAM is bedoeld om inclusie en betere leeromstandigheden te bereiken door het versterken van een klimaat van ‘Convivencia’ (een Spaanse term die vertaald kan worden als ‘in harmonie samenleven’ en wordt gebruikt om een positieve omgeving aan te duiden), bewustmaking bij schoolmedewerkers, gezinnen en anderen over de rechten van kinderen die door migratie getroffen zijn, en het bieden van aanvullende ondersteuning voor het sociaal en emotioneel leren (SEL) van kinderen.

Het leermiddelpakket van ICAM helpt scholen op vijf essentiële gebieden zich voor te bereiden op het bieden van ondersteuning voor scholen in heel Europa om te helpen Oekraïense kinderen te verwelkomen en op te nemen:

- Begrijpen van de ervaringen van vluchtelingenkinderen en hoe ze getroffen kunnen zijn.

- Effectieve schoolbrede ondersteuning voor de inductie van ontheemde kinderen.

- Herstellen van sociaal en emotioneel welbevinden.

- Zorgen voor veiligheid en verantwoordelijk gedrag op school en bij het gebruik van het internet.

- Vormen van een partnerschap met ouders/verzorgers voor doorlopend sociaal en emotioneel welbevinden thuis.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
België; Frankrijk; Groot-Brittannië; Italië; Roemenië; Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering