Zorgt intensieve coaching voor minder schooluitval?

Onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland heeft uitgewezen dat één jaar intensieve coaching de schooluitval waarschijnlijk met meer dan 40 % terugdringt en netto maatschappelijke winst oplevert. De doelgroep bestond uit leerlingen die aan het middelbaar beroepsonderwijs begonnen. De resultaten lijken erop te wijzen dat de belangrijkste winst in het eerste jaar van de coaching te behalen is en dat het effect het grootst is bij leerlingen met een verhoogde kans op voortijdig schoolverlaten. De coachingactiviteiten bestonden bijvoorbeeld uit het werken aan studievaardigheden, (bv. planning en organisatie), begeleiding bij persoonlijke problemen en contact met de ouders. Zowel de preventieve (vóór voortijdig schoolverlaten) als de curatieve acties (onder jongeren die al zijn gestopt met hun opleiding) van de coaches hadden succes, met een substantiële daling van het aantal voortijdig schoolverlaters als gevolg.

Soort
Document
Land
Nederland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering