CHILD-UP - Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading policies of Participation

Afbeelding: CHILD UP logo

CHILD-UP is bedoeld om scholen, sociale diensten, opvangcentra, onderwijs- en bemiddelingsdiensten en beleidsmakers te voorzien van kennis over dialoogmethoden die professionals kunnen ondersteunen bij het werken met migrantenkinderen. Het project combineert innovatie met bewezen tradities, waardoor het begrip wordt versterkt van hoe bij te dragen aan participatief leren, integratie, hoogwaardig onderwijs en bescherming.

CHILD-UP voert onderzoek uit naar het niveau van integratie van migrantenkinderen in Europa en hun sociale omstandigheden, met als primair doel om een innovatieve benadering voor te stellen om deze omstandigheden te verbeteren. In deze verschuiving van perspectief vertegenwoordigt de inspraak van kinderen – een specifieke vorm van participatie – de echte hoeksteen om het psychosociale welzijn van de kinderen te verbeteren en de kinderen in het middelpunt van hun zelfverwezenlijking te stellen.

CHILD-UP belicht het belang van de relatie tussen enerzijds de inspraak van kinderen en anderzijds dialooginteracties tussen kinderen en volwassenen. CHILD-UP richt zich op het aantonen dat het faciliteren van deze dialooginteractie door volwassenen voor migrantenkinderen de mogelijkheid biedt hun sociale omstandigheden te veranderen door hun inspraak uit te oefenen. In CHILD-UP wordt integratie als hybride beschouwd en is die gebaseerd op bijdragen van zowel migranten- als niet-migrantenkinderen.

CHILD-UP is een door Horizon 2020 gefinancierd project en wordt gecoördineerd door de universiteit van Modena en Reggio Emilia.

Soort
Document (direct evidence)
Land
België; Duitsland; Finland; Frankrijk; Groot-Brittannië; Italië; Nederland; Polen; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :