RefugeesWellSchool

Afbeelding: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) is een Europees gefinancierd Horizon 2020-project dat door zeven partners in zes Europese landen wordt uitgevoerd. De algehele doelstelling ervan is het verder implementeren van de op bewijs gestoelde rol van preventieve interventies vanuit school bij het bevorderen van het mentale welzijn van adolescente vluchtelingen en migranten, en hoe die in diverse onderwijssituaties geïmplementeerd kunnen worden.

Om beter inzicht te krijgen in de invloed van preventieprogramma’s in een schoolcontext, evalueert het RWS-project de doeltreffendheid en implementatieprocessen van de volgende vijf preventieve interventies vanuit school:

  • Training van leerkrachten in dienst en lessen in hersteltechnieken;
  • Klassikaal programma voor dramatherapie;
  • Welkom op school;
  • PIER (‘Peer Integration and Enhancement Resource’) interventie;
  • Training van leerkrachten in dienst.

RWS bestudeert de doeltreffendheid van deze vijf verschillende interventies in relatie tot het mentale welzijn van de adolescente vluchtelingen en migranten die aan deze interventies deelnemen. RWS gebruikt een brede conceptualisatie van ‘mentaal welzijn’ en kijkt daarbij naar:

  • verminderde mentale gezondheidsproblemen;
  • verhoogde veerkracht;
  • verbeterde sociale steunnetwerken en positieve interetnische relaties;
  • schoolgang en een gevoel van verbondenheid met de school.

De resultaten van de implementatie en de studies worden gedeeld met deelnemers, professionals die in scholen met kinderen werken, het grote publiek, beleidsmakers en academici.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
België; Denemarken; Finland; Groot-Brittannië; Noorwegen; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering