SHARMED: Shared Memories and Dialogue

Afbeelding: SHARMED logo

SHARMED was een actieonderzoeksproject dat van 2016 tot 2018 liep en een innovatieve leerervaring bood aan meer dan 1.000 kinderen van 9 tot 11 jaar in drie landen. Foto’s en ander visuele materialen werden gebruikt om een dialoog op gang te brengen rond persoonlijke, familie- en gemeenschapsherinneringen en om kinderen op een respectvolle manier les te geven over culturele diversiteit.

SHARMED werd gefinancierd door het Erasmus+-programma en had drie doelen:

1. Kinderen leiden tot het inzicht dat verschil niet negatief, maar juist heel natuurlijk en waardevol is. SHARMED was bedoeld om kinderen in staat te stellen hun verschillen tot uiting te brengen en open te staan voor verschillen van anderen.
2. Leerkrachten aanmoedigen te profiteren van de diversiteit van hun leerlingen, die doorgaans gezien wordt als een obstakel in plaats van een mogelijkheid. SHARMED wilde een verandering in het perspectief teweegbrengen om leerkrachten te inspireren en te ondersteunen bij het toepassen van de door SHARMED ontwikkelde instrumenten om een inclusiever onderwijs te cultiveren.
3. Bevorderen van innovatie in lespraktijken en het presenteren van de resultaten van het evaluerende onderzoek aan verschillende belanghebbenden.

Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Duitsland; Groot-Brittannië; Italië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering