Ondersteunen van integratie van migranten- en vluchtelingenleerlingen in het onderwijs in Portugal

De werkgroep voor de Europese migratieagenda is een initiatief van het directoraat-generaal Onderwijs voor het aanpakken van de ondermaatse onderwijsprestaties en barrières voor inclusie waarmee kinderen en jongeren van de kleuterschool tot het hoger middelbaar onderwijs te maken hebben.

Er zijn meerdere hulpmiddelen en aanbevelingen beschikbaar, meest in het Portugees, waaronder:

  • Não São Apenas Números (Het gaat niet alleen om getallen): Een toolkit over migratie en asiel in de Europese Unie, opgezet om leerkrachten en andere educatoren te helpen jongeren te betrekken bij geïnformeerde discussies.
  • Portugal é que me escolheu (Portugal heeft mij gekozen): Een documentaire van getuigenissen van zeven vluchtelingen die momenteel in Portugal verblijven en hun verhalen delen.
  • Lesgeven over vluchtelingen: Een website van de UNHCR met gratis onderwijsmaterialen en leidraden voor leerkrachten in het primair en secundair onderwijs over het opnemen van vluchtelingenkinderen en -jongeren in hun klas.

The European Agenda on Migration Working Group is an initiative by the Directorate General of Education to address the educational under achievement and barriers to inclusion faced by children and young people from pre-school to upper secondary education.

Several resources and recommendations are available mostly in Portuguese, including:

  • Não São Apenas Números (It’s Not Just Numbers): A toolkit about migration and asylum in European Union designed to help teachers and other educators to engage young people in informed discussions.
  • Portugal é que me escolheu (Portugal chose me): Documentary of testimonies of seven refugee citizens currently residing in Portugal, who present their stories.
  • Teaching about refugees: a website by UNHCR containing free educational materials, as well as guidelines for teachers of primary and secondary education on the inclusion of refugee children and youth in their classes.
Soort
Document (indirect evidence)
Land
Portugal
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering