Een instrument voor formatieve beoordeling van het klassenklimaat

Het instrument voor formatieve beoordeling van het klassenklimaat is ontwikkeld in het kader van het rapport “A formative, inclusive, whole school approach to the assessment of social and emotional education in the EU” (Een formatieve, inclusieve, schoolbrede benadering van de beoordeling van sociaal en emotioneel onderwijs in de EU), dat bedoeld is om een veelomvattende en holistische evaluatie van het klassenklimaat te bieden, en leerkrachten en leerlingen in staat te stellen samen positieve veranderingen in de klas teweeg te brengen.

Het instrument bestaat uit negen indicatoren voor het beoordelen van de kwaliteit van het klassenklimaat:

  • Culturele responsiviteit en inclusie,
  • Gevoel van veiligheid, met inbegrip van preventie van en bescherming tegen pesten,
  • Positief klassenmanagement,
  • Zorgzame leerkracht-leerlingrelaties,
  • Ondersteunende relaties tussen leerlingen,
  • Samenwerking, met inbegrip van collaboratief leren,
  • Actieve betrokkenheid van leerlingen bij zinvolle leeractiviteiten,
  • Uitdagingen en hoge verwachtingen voor alle leerlingen in de klas,
  • Stem van leerlingen, met inbegrip van participatie van leerlingen bij besluiten.

De negen indicatoren worden via een vragenlijst gepresenteerd om leerkrachten en leerlingen te helpen bij het vaststellen van de sterke punten en verbeterpunten op elk gebied. Het instrument kan door de klassenleerkrachten aangepast worden naargelang van de aard van hun groep, zodat het cultureel zinvol is en past bij de ontwikkeling.

Soort
Document (direct evidence)
Land
Ierland; Italië; Malta
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering

Bonjour, L'outil d'évaluation formative que vous proposez m'intéresse. J'aimerais accéder au questionnaire à réaliser en classe. Pourriez- vous m'indiquer le lien, SVP. Cordialement Estelle Tricoire

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)