Programme Tutorat

De Université Libre de Bruxelles (ULB) heeft in 1989 een mentorprogramma opgezet met als doelstelling gelijke kansen, betrokkenheid, samenwerking met scholen, kwaliteit en ontwikkeling. Het programma, dat sinds 2006 wordt beheerd door Schola ULB, is het grootste gratis ondersteuningssysteem voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elk academisch jaar geven mentorstudenten van universiteiten workshops voor kleine groepen leerlingen met problemen op school. Er is sprake van daadwerkelijke samenwerking met de partnerscholen en de mentoractiviteiten vinden plaats in de scholen zelf. Dankzij regelmatig contact met de leerkrachten van de betreffende leerlingen is duurzaam resultaat gegarandeerd.

Het programma vormt een bron van wederzijds burgerschap. De studenten tonen solidariteit en inzet, maar ontwikkelen ook vaardigheden die in de arbeidsmarkt hoog staan aangeschreven: onderwijsvaardigheden, het leiden van groepen en zelfstandigheid.

Om de kwaliteit van het voorgestelde aanbod te verhogen, worden jaarlijks evaluaties uitgevoerd met leerkrachten, mentoren, leerlingen en schoolhoofden. De mentorstudenten krijgen ook supervisie en training.

Soort
Praktijk
Land
België
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid; Lokale financiering; Private financiering