Quota voor studenten uit etnische gemeenschappen en beurzen voor Roma-studenten

De doelgroepen van de quota zijn leden van etnische gemeenschappen die geen toegang tot hoger onderwijs in hun eigen taal hebben. De maatregel heeft betrekking op de inschrijving van studenten in het hoger onderwijs. De quota worden vastgesteld op grond van de Wet inzake de studentennorm uit 2013 maar de regering bepaalt elk jaar het percentage van de quota. Meestal gaat het om 10 % van het totale aantal studenten die worden ingeschreven aan alle openbare faculteiten. De studiebeurzen in het hoger onderwijs zijn gericht op verschillende categorieën studenten: 50 % voor studenten met een sociaal kwetsbare achtergrond, 30 % voor studenten met uitstekende studieresultaten en 20 % voor studenten die zich willen inschrijven voor studieprogramma’s met een groot maatschappelijk belang (zoals elektrotechniek, machinebouw, biotechniek, geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschappen). Sinds het academiejaar 2015/2016 zijn Roma-studenten opgenomen als specifieke doelgroep die recht heeft op studiebeurzen. Roma zijn de enige doelgroep op basis van etniciteit en vormen daarmee een uitzondering. In het academiejaar 2016/2017 werden voor het eerst beurzen voor Roma-studenten ingevoerd.

Soort
Praktijk
Land
Noord-Macedonië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Landelijke overheid

Dit middel valt onder de volgende onderwerpen / subonderwerpen :