Modules van de initiële lerarenopleiding: "Onderwijs aan tweetalige kinderen" en "Algemene vorming/kennis van het christendom, levensfilosofie en burgerschap (KLM)"

De module "Onderwijs aan tweetalige kinderen" bereidt alle toekomstige leerkrachten in Denemarken voor op het lesgeven aan tweetalige kinderen. Het doel van de module is tweeledig. Enerzijds worden toekomstige leerkrachten geholpen om onderwijsgerelateerde uitdagingen te herkennen die samenhangen met het onderwijzen van een kennisvak in de (nationale) taal die voor bepaalde leerlingen de tweede taal is. Anderzijds helpt de module leerkrachten om de taalkundige en academische ontwikkeling van tweetalige leerlingen in klassen waar meerdere talen worden gesproken, te stimuleren. De module "Algemene vorming/KLM" bereidt alle toekomstige leerkrachten in Denemarken voor op het vertalen van de doelstellingen van openbare scholen in de praktijk, het ontwikkelen van een beroepsethiek en het omgaan met ingewikkelde uitdagingen in de onderwijspraktijk in de context van diversiteit met betrekking tot cultuur, waarden en godsdienst. Uiteindelijk is het de bedoeling dat toekomstige leerkrachten "op een genuanceerde en doordachte wijze (...) omgaan met ethische, politieke, democratische en religieuze uitdagingen op het vlak van onderwijs, betrokkenheid van ouders en de school in een geglobaliseerde samenleving". Beide modules zijn verplicht aan alle hogescholen in Denemarken die een initiële lerarenopleiding aanbieden.

Soort
Praktijk
Land
Denemarken
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid