Promoting the Integration of Migrants and Refugees in and through Education (Integratie van migranten en vluchtelingen bevorderen in en door onderwijs)

Afbeelding: Toolkit

‘Promoting the Integration of Migrants and Refugees in and through Education’ is bedoeld om onderwijsbonden en activisten te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten voor pleitbezorging voor de rechten van nieuwkomers.

Education International ontwikkelde een toolkit met leidraden voor educatoren en onderwijsbonden over het opzetten van inclusieplannen voor migranten en vluchtelingen en voor scholen over het omgaan met diversiteit en het versterken van de positie van migranten en vluchtelingen.

De toolkit kan ondersteuning bieden aan zowel bonden zonder eerdere ervaring op dit gebied als bonden die bereid zijn hun activiteiten ten aanzien van migranten en vluchtelingen verder te ontwikkelen. Hij kan op verschillende niveaus van de organisatie gebruikt worden en stelt hen in staat:

  • het verschijnsel migratie en gedwongen verplaatsing wereldwijd te begrijpen en de uitdagingen waarmee de onderwijssector in dat opzicht te maken krijgt,
  • de rechten van vluchtelingen en migranten te begrijpen en verdedigen, zoals beschermd door internationale, regionale en nationale wetten,
  • activiteiten te ontwikkelen voor de rechten van migranten en vluchtelingen op nationaal en lokaal niveau,
  • het overheersend negatieve narratief over migratie en vluchtelingen te bestrijden.
Soort
Document (direct evidence)
Land
Europa
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Private financiering