Bilingual Supportive Material for Migrant Children in Europe (AVIOR, Tweetalig ondersteuningsmateriaal voor migrantenkinderen in Europa)

Afbeelding: AVIOR project logo

Het door Erasmus+ gefinancierde project AVIOR was gericht op het verbeteren van de basale gecijferdheid en geletterdheid van migrantenkinderen en het verkleinen van de prestatiekloof tussen leerlingen zonder en met migrantenachtergrond, door gebruik te maken van tweetalige materialen, het verbeteren van de professionele competentie van leerkrachten en het stimuleren van de betrokkenheid van migrantenouders. AVIOR liep van december 2016 tot augustus 2019.

Het AVIOR-project had een drieledige benadering:

1) Tweetalige leermiddelen: vertalen en aanpassen van hoogwaardige materialen

2) Opbouwen van de competentie van leerkrachten in het creëren van inclusieve meertalige klassen

3) Creëren van samenwerkingsnetwerken tussen leerkrachten en ouders

48 kleuter- en basisschoolleerkrachten in tien Europese steden, plaatsen en dorpen bevorderden de participatie van ouders in de klas door de ouders verhalen in hun thuistaal aan te klas te laten voorlezen, waarna de leerkracht het verhaal in de schooltaal herhaalde en/of leerkrachten met ouders bespraken welke materialen naar huis te nemen om met hun kinderen te oefenen. 

Uitkomsten:

  • Tweetalige materialen in veel talen
  • Onderzoeksrapporten en video’s in vier landen
  • Casestudy’s en syntheserapporten over betrokkenheid van ouders
  • Gebruikersgids voor het vertaalproces van meertalige lesmaterialen
  • Implementatiestudies voor leerkrachten
  • Een handboek met een praktisch, uitgebreid overzicht van alle uitkomsten en gidsen
Soort
Praktijk (direct evidence)
Land
Duitsland; Estland; Griekenland; Italië; Kroatië; Nederland
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering; Geen financiering