Sports Students as Mentors for Boys and Young Men (SSaMs, Sportstudenten als mentoren voor jongens en jonge mannen)

Afbeelding: SSaMs project logo

Het project SSaMs was bedoeld om de onderwijsprestaties van jongens en jonge mannen te verbeteren en voortijdig schoolverlaten te voorkomen via gendergevoelige mentorbegeleiding en sport. De rationale van het Erasmus+-programma was dat veel sportmedewerkers jongens al mentorbegeleiding bieden over gezondheid en sociale kwesties, maar wat training tekortkomen om dat effectief te doen.

De projectpartners werkten samen aan een hoger-onderwijscursus om de kennis en vaardigheden van sportstudenten te versterken. De cursusinhoud was gebaseerd op bestaande trainingsmaterialen ontwikkeld door Mengage. Deze studenten zouden daarna het geleerde toepassen in beroepssituaties om effectieve mentorbegeleiding te beiden aan jongens en jonge mannen die op school ondermaats presteren en het risico lopen het onderwijs voortijdig te verlaten. Deze benadering is om jonge mannen te motiveren op school te blijven en hun onderwijsprestaties/uitkomsten te verbeteren.

Het project verbeterde de vaardigheden en kennis (en inzetbaarheid) van sportstudenten die getraind zijn in gendergevoelige mentorbegeleiding, en ondersteunde de betrokkenheid van de hoger-onderwijsinstelling bij lokale gemeenschappen, organisaties en scholen in de zes projectlanden.

De projectresultaten zijn onder meer leermaterialen voor studenten en materialen voor docenten in vijf talen. 

Soort
Document (indirect evidence)
Land
Griekenland; Groot-Brittannië; Ierland; Italië; Spanje; Tsjechië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering