Teacher Scheme for Educational Dialogue Analysis (T-SEDA, Leerkrachtenschema voor analyse van educatieve dialoog)

T-SEDA is een uitgebreid multimedia-hulpmiddel dat opgezet is voor leerkrachten van alle onderwijsniveaus om hun gebruik van klassikale dialoog te ondersteunen)  Het helpt leerkrachten hun eigen klassikale dialoogpraktijken systematisch te onderzoeken en ontwikkelen via door de leerkracht geleid onderzoek. Coördinatie en input vanuit een lokale collegiale facilitator bevordert de schaalbaarheid, de duurzaamheid en het lokale eigenaarschap.

‘Klassikale dialoog’ verwijst naar productieve vormen van groepsgesprekken tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling, waarin mensen voortbouwen op de ideeën van anderen en die met respect uitdagen. Dit verhoogt de participatie van leerlingen in klassikale activiteiten en ondersteunt het vakleren.

Het T-SEDA-pakket is een door onderzoek ondersteund, open multimedia-hulpmiddel dat professionals op alle onderwijsniveaus helpt bij het ontwikkelen van klassikale dialoogpraktijken door hun eigen onderzoeken en impactactiviteiten te leiden. De centrale instrumenten ervan zijn een zelf-audit van dialoog-lespraktijken, begeleiding over reflectief onderzoek, een codeerschema voor het systematisch observeren en registreren van dialoogvormen van klassikale interactie en illustratieve video’s.

T-SEDA werd ontwikkeld door onderzoekers en praktiserende leerkrachten aan de University of Cambridge. Het is door meer dan 360 professionals buiten het team gebruikt in allerlei onderwijsinstellingen in verschillende landen, leeftijdsgroepen en vakgebieden. Impact op de praktijk wordt gedocumenteerd.

Soort
Document (direct evidence)
Land
Groot-Brittannië; Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar; Voorschools
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Landelijke overheid; Lokale financiering