Junior Job Coach – De eerste stappen naar het werkende leven ondersteunen

Afbeelding: Project logo

Het project Junior Job Coach werd opgezet om jonge kwetsbare leerlingen te helpen, die mogelijk sociale ervaring en vaardigheden missen wanneer ze hun eerste stappen naar de werkplek zetten. Het project koppelde hen zorgvuldig aan een goed opgeleide junior coach die op een afstand van de werkplek directe ondersteuning en advies kan bieden.

Het project werd opgezet om te voorkomen dat achtergestelde leerlingen die de arbeidsmarkt betreden hun werkstage voortijdig verlaten door een leerling die dat risico loopt te voorzien van een goed opgeleide junior coach. Een leerling kan op zijn/haar coach een beroep doen voor ondersteuning op de werkplek door middel van sociale media zoals WhatsApp en sms, zodat eventuele problemen of moeilijkheden beheersbaar worden en de leerling altijd een ‘vriend’ onder handbereik heeft om op terug te vallen.

De projectwebsite biedt meerdere gratis materialen in het Engels, Nederlands, Spaans, Duits en Roemeens, waaronder een implementatiegids, het competentiekader voor peer coaches, een flexibel en modulair trainingsprogramma voor junior job coaches en een toolkit voor werkgevers om hun eigen ondersteuningsstructuren voor nieuwe werknemers aan te vullen en te versterken.

Het project werd bekroond als een Erasmus+ Good Practice.

Soort
Praktijk (indirect evidence)
Land
Groot-Brittannië; Nederland; Oostenrijk; Roemenië; Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Europese financiering