Preventing School Failure: Onderzoeken van het potentieel van inclusief onderwijsbeleid op systeemniveau en individueel niveau

Afbeelding: PSF project logo

Het project Preventing School Failure (PSF, Schooluitval voorkomen) was gericht op het aanpakken van het gebrek aan inclusie en rechtvaardigheid in het onderwijssysteem door het verband tussen schooluitval en inclusief beleid te belichten. Het was bedoeld om het bewijs te onderzoeken dat erop duidt dat inclusief onderwijsbeleid schooluitval kan voorkomen – zowel in relatie tot individuen als het algehele systeem.

Het PSF-project beschouwde inclusieve beleidskaders op nationaal en lokaal niveau die scholen effectief ondersteunen om zich zodanig te ontwikkelen dat alle lerenden meegenomen worden, schooluitval voorkomen wordt en succes van lerenden op school en in het leven verzekerd wordt. Door benaderingen op systeemniveau te onderzoeken, werd de beschouwing van schooluitval uitgebreid tot het systeemperspectief in plaats van slechts te focussen op individuele lerenden.

Er werden twee parallelle bureau-onderzoeksactiviteiten ondernomen:

  • Overzicht en analyse van Europese en internationale onderzoeksliteratuur over de preventie van schooluitval in relatie tot inclusief onderwijs.
  • Focus op bestaande nationale beleidsmaatregelen voor het voorkomen van schooluitval, door informatie uit deelnemende landen te verzamelen door middel van een landelijke enquête om hun beleidsbenaderingen voor het omgaan met schooluitval vast te stellen.

Het project (2018-2020) werd gecoördineerd door het Europees Agentschap voor bijzondere onderwijsbehoeften en inclusief onderwijs.

Soort
Document (indirect evidence)
Land
Duitsland; Estland; Finland; Griekenland; Groot-Brittannië; Ierland; IJsland; Letland; Malta; Servië; Slovakije; Tsjechië; Zweden
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht; Universeel
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering; Landelijke overheid