Evaluatieomgeving voor de bevordering van interculturele mentorinstrumenten en -praktijken op school (E-EVALINTO)

Afbeelding: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO heeft tot doel mentorschap van medeleerlingen te bevorderen om het aantal vroegtijdige schoolverlaters onder migrantenleerlingen te verminderen en de waarde van interculturaliteit te erkennen, alsook een ICT-kader te ontwikkelen voor de beoordeling, het beheer en de ontwikkeling van activiteiten voor interculturele contexten. Dit door Erasmus+ gefinancierde project richt zich op besluitvormingsprocessen en de identificatie van verschillende patronen in de geanalyseerde situaties.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is een springplank naar betere kansen voor jongeren en naar ondersteuning van slimme, duurzame en inclusieve groei, zoals blijkt uit de prioriteiten van de EU 2020-strategie. Het E-EVALINTO-project is gericht op de uitvoering van een strategie voor vroegtijdige interventie om de kloof tussen allochtone en niet-migrantenleerlingen te verkleinen.

Het project richt zich op het invoeren van interculturele mentorprogramma's en activiteiten die worden ondersteund door een ICT-omgeving, bestaande uit een reeks instrumenten en praktijken die als kader dienen voor het evalueren van interculturele kwesties binnen schoolcontexten, door het ontwikkelen van:

  • Een preventie- en vroegtijdige-interventiestrategie op basis van peer-mentoringacties om schooluitval bij jonge leerlingen met een migrantenachtergrond terug te dringen.
  • Een ICT-kader voor het beoordelen, beheren en ontwikkelen van activiteiten voor interculturele contexten.
Soort
Praktijk (indirect evidence)
Land
Cyprus; Ierland; Italië; Polen; Spanje
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Middelbaar
Niveau van de interventie
Gericht
Intensiteit van de interventie
Periodiek
Bron van financiering
Europese financiering