Fuoriclasse-model om voortijdig schoolverlaten aan te pakken

Afbeelding: Fuoriclasse

Fuoriclasse (Italië) is een geïntegreerd interventiemodel tegen voortijdig schoolverlaten, gericht op leerlingen, leerkrachten en gezinnen. Het biedt activiteiten ter ondersteuning van de motivatie om te studeren en leren, om te zorgen voor volledige uitoefening van het recht op onderwijs, zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

De onderwijsinterventies van Fuoriclasse in en buiten scholen worden voorgesteld voor groepen 6 en 7 van de basisschool en klassen 2 en 3 van de middelbare school, om de overgang tussen schoolniveaus te ondersteunen. Het project werkt aan vier complementaire, multidimensionale interventiegebieden:

  • versterken en herstellen van vaardigheden en kennis van scholen,
  • culturele recreatieworkshops,
  • maatregelen op systeemniveau om de kennis van leerkrachten bij te werken en ouders te sensibiliseren,
  • effectieve en informele ondersteuning voor leren in niet-schoolcontext.

De acties van Fuoriclasse omvatten onder meer motiverende workshops tijdens schooluren, schoolkampen als niet-formeel onderwijs, begeleiding voor studies voor leerlingen met leerproblemen, tips om het welbevinden op school te verbeteren en bijeenkomsten om de dialoog tussen school en gezinnen te faciliteren.

De evaluatie gaf resultaten zoals halvering van het te laat in de les komen, vermindering van schoolabsentie en meer belangstelling van gezinnen voor de schoolprestaties van hun kinderen.

Soort
Praktijk (indirect evidence)
Land
Italië
Taal
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Niveau van de school
Basis; Middelbaar
Niveau van de interventie
Universeel
Intensiteit van de interventie
Voortdurend
Bron van financiering
Lokale financiering; Private financiering

NICE IDEA!

Vertalen (Alleen voor geregistreerde gebruikers)