Europees Digitaal Competentieraamwerk voor onderwijzers: DigCompEdu

Op internationaal en nationaal niveau zijn er een aantal raamwerken, tools voor zelfbeoordeling en opleidingsprogramma's ontwikkeld om de facetten van de digitale competentie voor onderwijzers te beschrijven en hen te helpen hun eigen vaardigheid te beoordelen, hun opleidingsbehoeften te bepalen en de benodigde training te bieden. Dit rapport, dat deze instrumenten analyseert en clustert, presenteert een Algemeen Digitaal Competentieraamwerk voor onderwijzers (DigCompEdu).

DigCompEdu is een wetenschappelijk gefundeerd raamwerk dat helpt om beleid de weg te wijzen en dat direct aangepast kan worden om regionale en nationale tools en opleidingsprogramma's te implementeren. Verder biedt het een gezamenlijke taal en aanpak hetgeen de dialoog en het uitwisselen van best practices over de grenzen heen zal bevorderen. 

Gepubliceerd door: Europese Commissie
Jaar: 2017
Beschikbare talen: Engels
Download