Kansengelijkheid in het schoolonderwijs in Europa

Dit rapport geeft een overzicht van onderwijsstructuren en -beleid die van invloed zijn op de kansengelijkheid in het schoolonderwijs. Het koppelt deze kenmerken op systeemniveau aan leerlingenprestaties in internationale leerlingenbeoordelingsenquêtes (PISA, PIRLS en TIMSS).

Kijkend naar 42 Europese onderwijssystemen stelt het rapport vast welk beleid en welke structuren verband houden met een hogere mate van kansengelijkheid in leerlingenprestaties. 

  • Gepubliceerd door: Eurydice
  • Jaar: 2020
  • Beschikbare talen: EN
  • Downloaden