Zijn games effectieve onderwijstools? Een overzicht van educatieve games

Image: stockfour / Shutterstock.com

“Game science” is een nieuw en spannend concept voor de onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, beleidsmakers en vakmensen in het veld. Dit overzicht poogt op kritische wijze een discussie te voeren over "game science" vanuit een breed educatief perspectief.

Game science is in opkomst als een robuust en dynamisch onderzoeksgebied binnen vier onderling gerelateerd contexten, namelijk onderwijskunde, onderzoek naar games, neurowetenschappen en informatiewetenschap. Terwijl het erop lijkt dat games daadwerkelijk de motivatie van leerlingen verbeteren, aantrekkelijk zijn en geassocieerd kunnen worden met gedragsveranderingen, zijn er meer actieve onderzoeken nodig om te garanderen dat er in verschillende contexten voldaan wordt aan de behoeften van de leerling. 

  • Gepubliceerd door: Journal of Educational Technology & Society
  • Jaar: 2018
  • Beschikbare talen: Engels
  • Download