5 stappen richting kwaliteit - Trainingspakket voor aanbieders van VVE-opleidingen

Het doel van dit trainingspakket is om het Europees kwalificatieraamwerk voor VVE (EQF) te introduceren aan ECEC professionals om hen te helpen er meer vertrouwd mee te raken in de context van hun eigen werk.

Het EQF behandelt uitgebreid de meest relevante vraagstukken inzake kwaliteit in het voor- en vroegschoolse onderwijs. Daarom zal het effectief verspreiden van de inhoud van het Europees kwalificatieraamwerk in de sector van het voor- en vroegschoolse onderwijs in Europa (en daarbuiten) onder beleidsmakers, onderzoekers en professionals op dit gebied de kwaliteit van het voor- en vroegschoolse onderwijs ten goede komen. Met deze training voor professionals in het voor- en vroegschoolse onderwijs kan het Europees kwalificatieraamwerk het werk, inzake de kwaliteit van verschillende professionele functies, ondersteunen.