Erasmus+ Tools - voorwaarden en condities

De informatie hieronder aangeboden beschrijft wat er verwacht wordt van vermeldingen geplaatst in de Erasmus+ tools. Om maximaal en duurzaam profijt te garanderen voor scholen en leerkrachten zijn alle mensen die vermeldingen plaatsen verplicht de uiteengezette maatstaven na te leven en zich te houden aan de doelen en maatstaven van het Erasmus+ programma.

 Deze voorwaarden en condities complementeren de algemene disclaimer op de website.

Leest u a.u.b. ook de veelgestelde vragen en de tutorial.

Erasmus+ Tools disclaimer

Lees, als gebruiker van de Erasmus+ Tools, a.u.b. de onderstaande informatie zorgvuldig: 

 • De Erasmus+ Tools worden aangeboden als onderdeel van de School Education Gateway, een portal opgericht door de directoraat-generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie in samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur.
 • Vermelde cursussen, mobiliteitsmogelijkheden en aanvragen voor strategische partnerschappen worden aangeboden door onafhankelijke organisaties en de Europese Commissie accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, de levering of het beheer hiervan.
 • De vermeldingen worden niet vooraf goedgekeurd door de Europese Commissie of de Nationale Agentschappen maar de personen die deze plaatsen wordt gevraagd de vermelde voorwaarden en condities te respecteren.
 • Een cursus ter plaatse, mobiliteitsmogelijkheid of strategisch partnerschap kiezen uit deze database is geen garantie dat scholen een Erasmus+ beurs toegewezen krijgen.
 • Het is niet noodzakelijk voor een cursus, mobiliteitsmogelijkheid of strategisch partnerschap om vermeld te staan op de School Education Gateway om opgenomen te worden in een Erasmus+ aanvraag.

Basisvoorwaarden en condities

 • Gebruik van de Erasmus+ tools is gratis voor zowel mensen die vermeldingen plaatsen als voor individuen die zoeken naar vermeldingen die overeenkomen met hun criteria.
 • Iedereen kan een cursus ter plaatse, mobiliteitsmogelijkheid of aanvraag voor een strategisch partnerschap plaatsen. De enige technische vereiste voor het creëren van een vermelding is dat u een account dient te hebben die geassocieerd is aan een organisatie. Wanneer deze account aangemaakt is kunnen gebruikers een vermelding plaatsen in alle gedeelten. 
 • Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de School Education Gateway en de Erasmus+ tools dient u zich te registreren om een gebruikersaccount aan te maken en lid te worden.
 • Elke inspanning wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. De School Education Gateway accepteert echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze macht.
 • De School Education Gateway accepteert geen verantwoordelijkheid voor beoordelingen of reacties geplaatst met betrekking tot content.
 • De School Education Gateway behoudt het recht om de website of de Erasmus+ tools te wijzigen, of deze voorwaarden op enig moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Beleid inzake redelijk gebruik

Lees het onderstaande a.u.b. zorgvuldig indien u content publiceert met behulp van de Erasmus+ Tools:

 • De plaatsers zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van accurate en relevante informatie in hun vermeldingen, inclusief het bijwerken en herzien van informatie wanneer dat nodig is.
 • De plaatsers moeten ervoor zorgen dat alle content die zij toevoegen aan het platform accuraat is (wanneer feiten opgevoerd worden) en waarvan zij oprecht overtuigd zijn (wanneer het meningen betreft).
 • Het is niet toegestaan om materiaal, afbeeldingen, video's of andere bijdragen te plaatsen of te versturen naar dit platform indien de plaatsers geen toestemming hebben om deze te gebruiken. 
 • Het is niet toegestaan zich uit te geven als iemand anders, zich onbetrouwbaar te gedragen of zichzelf op enige andere wijze onjuist voor te doen.
 • Het is niet toegestaan om de vermeldingen, of enig deel ervan (inclusief titels, beschrijvingen, metadata, data, contactinformatie, etc.) te manipuleren met als doel de lezers te misleiden of relevante data voor hen te verbergen, inclusief het aanbieden van onjuiste of verkeerde informatie om de zichtbaarheid in de zoekresultaten te verbeteren of het indienen/aanvragen van onoprechte beoordelingen en recensies. 

Schending van de voorwaarden en condities

Het niet naleven van dit beleid inzake redelijk gebruik betekent een schending van de voorwaarden en condities waaronder het de gebruikers toegestaan wordt om het platform te gebruiken en kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving resulteren in een van de of alle onderstaande maatregelen: 

 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht om onze website te mogen gebruiken.
 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van posts of materiaal geüpload door u op onze website die beschouwd worden als inaccuraat, ongepast of irrelevant voor de doelstellingen en de doelgroep van de website.
 • Het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van alle gebruikersbeoordelingen/commentaren en antwoorden daarop naar ons eigen inzicht, als die beledigend zijn of als ze vals of duplicaten lijken te zijn.
 • Het afgeven van een waarschuwing aan u.

Het besluit omtrent de passende gevolgen van de schending van deze voorwaarden en condities zal genomen worden op basis van de ernst van de schending en de geschiedenis van de gebruiker op het platform. In het bijzonder kan een besluit omtrent de permanente intrekking van een recht om het platform te gebruiken alleen onderbouwd worden indien de betreffende gebruiker reeds gewaarschuwd is in het kader van een eerdere schending van deze voorwaarden en condities, dat zijn of haar rechten permanent ingetrokken kunnen worden in het geval van een nieuwe schending.

In het geval van verwijdering van al uw posts in welke vorm dan ook, of intrekking van uw recht om onze website te gebruiken, of van ontzegging van toegang daartoe of tot welk van de Erasmus+ tools dan ook, heeft u het recht om de redenen van het besluit op te vragen. Een dergelijk verzoek dient gericht te worden aan support@schooleducationgateway.eu. Elk verzoek dat als beledigend wordt beschouwd, met name vanwege het herhaalde karakter ervan, zal niet ten aanzien van de inhoud beantwoord worden. In dergelijke gevallen zult u ervan op de hoogte gesteld worden dat het verzoek als beledigend is beschouwd en dat er geen verder antwoord gegeven zal worden.

U kunt uw commentaar op een besluit inzake intrekking van uw rechten om het platform te gebruiken richten aan EAC-SEG@ec.europa.eu binnen twee weken nadat het besluit is genomen.


Specifieke voorwaarden en condities

Cursuscatalogus

 • De cursuscatalogus is bedoeld om gebruikt te worden voor het plaatsen van aankondigingen voor cursussen die in aanmerking komen als mobiliteitsactiviteit voor personeel die gefinancierd wordt door Erasmus+ (Kernactie 1: Mobiliteitsproject voor onderwijzend personeel)
 • Kom meer te weten over de aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.
 • Bekijk, indien u een cursusaanbieder bent, de “Kwaliteitsnormen voor cursussen in het kader van Kernactie 1 (leermobiliteit van personen)” onderaan deze pagina.
 • Denk erom dat, voor nu, alleen de beheerders van de School Education Gateway nieuwe online cursussen kunnen publiceren in de cursuscatalogus.

Mobiliteitsmogelijkheden

 • De database is bedoeld om gebruikt te worden voor het vermelden van aanbiedingen voor mobiliteitsmogelijkheden voor onderwijspersoneel, bijvoorbeeld schaduwstages, observatieperiodes of lesaanstellingen bij een school of andere organisatie in het buitenland. 
 • De kosten voor een mobiliteitsactiviteit voor personeel kunnen ondersteund worden door middel van financiering door Erasmus+ als onderdeel van het Europese Ontwikkelingsplan van elke school (zie Toets Actie 1: Mobiliteitsproject voor onderwijspersoneel)
 • Kom meer te weten over aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.

Strategische partnerschappen

 • De database is bedoeld om gebruikt te worden voor het plaatsen van projectideeën en zoekopdrachten naar strategische partnerschappen die in aanmerking komen voor financiering door de Europese Commissie in de sector onderwijs:
  • Strategische Partnerschappen die innovatie ondersteunen 
  • Strategische Partnerschappen die het uitwisselen van goede gebruiken ondersteunen 
 • Kom meer te weten over aanmeldingsdeadlines, voorwaarden en procedures op de Erasmus+ website.

Kwaliteitsnormen voor cursussen in het kader van Kernactie 1 (leermobiliteit van personen)

Deze pagina beschrijft de voorschriften voor lerarenopleidingscursussen in relatie tot Erasmus+. Hierbij gaat het om informatie over transparantie, inhoud, pedagogiek en andere kwesties. Om te zorgen voor maximaal en aanhoudend voordeel voor scholen en leerkrachten, wordt van cursusaanbieders verwacht dat ze deze voorschriften naleven en zich houden aan de doelen en normen van het Erasmus+-programma. Deze voorschriften zouden scholen ook moeten helpen bij het vinden van passende cursussen.