STEAM-onderwijs: Europese projecten die wetenschap en kunst combineren

Image: Dmytro Zinkevych / Shutterstock.com

Toen Carl Jung het archetype van de kunstenaar-wetenschapper introduceerde of toen Albert Einstein wetenschap en kunst herleidde tot dezelfde ervaring met het raadselachtige, verwoordde zij een lang bestaande historische denkwijze: dat de twee vakgebieden van nature met elkaar verbonden zijn. Dus staat de A voor Arts op z'n plek midden in de acroniem STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics), die daardoor STEAM wordt:een moderne, interdisciplinaire aanpak voor onderzoek en innovatie die nu geïmplementeerd wordt in het onderwijs. De onderstaande projecten laten een aantal van de voordelen zien!

Innovatie begint met actie! STEAM

De vraag naar STEM-vaardigheden neemt toe en verwacht wordt dat deze tot 2025 zal blijven toenemen: dit is een realiteit die schoolleiders en lesprogramma's in overweging moeten nemen. Het project Innovation starts with action! STEAM maakt deze toekomst mogelijk door drie nieuwe aanpakken toe te passen om de motivatie en participatie van leerlingen te verhogen: 

  1. Activiteiten over kunst in musea 
  2. Gebruik van Lego-robots
  3. Deze activiteiten combineren in STEAM-vakken

Deze aanpakken zijn bijzonder goed geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs die basale vaardigheden met STEAM op moeten doen. De leerkrachten hebben het project ook gebruikt als een kans om hun professionele ontwikkeling te stimuleren, bijvoorbeeld door een vanaf het begin een online cursus te volgen. 

De projectresultaten zullen gedeeld worden via web-platformen, flyers, tijdschriften, bijeenkomsten met personeel, vrij toegankelijke tentoonstellingen en natuurlijk de projectwebsite, die al een uitgebreide verzameling video's bevat. Bekijk bijvoorbeeld deze video over de bijeenkomst in Belfast:

Een video over Scratch:

En een video over robotica:

Het project begon in 2016 en zal in 2018 eindigen. Er deden zeven landen mee: Turkije (de projectcoördinator), Italië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en werd gefinancierd door Erasmus+.

DLAB: Digital Learning Across Boundaries

Het is de aard van digitale technologie om grenzen te betwisten, ongeacht of deze nu fysiek zijn (traditionele klaslokalen) of conceptueel (vakken uit lesprogramma's). Het DLAB project streeft naar een klaslokaal dat even vrij als transversaal is. Om dit te bereiken verkent het drie thema's met betrekking tot "leren over grenzen heen", met één onderwerp per jaar: Technology in de buitenlucht, van STEM naar STEAM en Technology-Enabled CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Het jaar 2018 is gewijd aan STEAM, en veel middelen zijn reeds geplaatst onder het kopje middelen. Kinderen kunnen de kunst en machinebouwkundige projecten van Leonardo da Vinci vergelijken voordat ze zelf aan de slag gaan. Ze kunnen een ei-astronaut bouwen en voorspellen of hun ruimtecapsule de benodigde bescherming zal bieden, ze kunnen hun eigen zonnepaneel of brug bouwen en ze kunnen een CD maken, zoals de gouden schijf die NASA de ruimte ingestuurd heeft, om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Het project heeft ook een gratis van STEM naar STEAM MOOC gelanceerd.

Op de lange termijn poogt DLAB om duurzaamheid te bieden, de capaciteiten van de partners te verrijken, internationaal gezamenlijk werk te bevorderen, evenals samenwerkingen tussen verschillende sectoren, en actieve coöperatie te bewerkstelligen tussen culturele instellingen en MKB's (ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf).

Het is een driejarige strategische partnerschap (2016-2019), waar vier landen aan mee doen – Denemarken (projectcoördinator), België, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk – en het is gefinancierd door Erasmus+.

FIND: Future Innovators, New Discoveries

De volledige titel van FIND, Future Innovators, New Discoveries, verwoord de duale aard. Het behandelt zowel de identiteit van de STEM onderwijzers als de praktijk aan. De doelstellingen zijn de volgende:

  1. Om de genderkloof te beslechten 
  2. Om innovatieve lesmethodes te ontwikkelen voor STEAM-vakken en ervoor te zorgen dat leerkrachten deze zelfverzekerd gebruiken 
  3. Om een methodiek te ontwikkelen die zo goed mogelijk gebruik maak van de meest moderne technologieën

De noodzaak voor een interventie met betrekking tot het onderwerp gendergelijkheid werd reeds duidelijk na de eerste activiteit van het project, Teken een wetenschapper, toen een overweldigend aantal leerlingen een mannelijke wetenschapper tekende. Andere activiteiten pogen dit vooroordeel teniet te doen, zoals met de quiz Welke STEAM-loopbaan past bij mij?, of de interviews met mensen die een loopbaan in STEM hebben, die vrouwelijke wetenschappers in het zonnetje zet.

Andere opleidingssessies zijn gericht op moderne lesmethodes en één van de partners heeft zelfs een leerlaboratorium gemaakt. De leerlingen zijn ook in staat gesteld om op meerdere momenten technologie en kunst met elkaar te combineren, door te coderen met Scratch, breuken te tekenen of bijvoorbeeld robotica uit te proberen.

FIND is een driejarige strategische partnerschap (2016-2019), georganiseerd door Griekenland, Italië, Malta, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk en wordt gefinancierd door Erasmus+.

Bekijk, om lopende en afgeronde onderwijsprojecten gefinancierd door de Europese Unie te ontdekken, het Erasmus+ Project Resultatenplatform.