Klimaatspeelplaats en buiten leren bij Sint-Paulus

Het doel van leren voor duurzaamheid is om een milieubewuste en duurzame leerruimte te creëren voor leerlingen, leerkrachten en de bredere gemeenschap. De Sint-Paulusschool in Kortrijk in België gebruikt haar klimaatspeelplaats, digitale apparaten en de natuur om haar leerlingen te leren wat voor impact ze op de wereld om hen heen kunnen hebben.

Cedric Ryckaert, leerkracht, Sint-Paulusschool: De Sint-Paulusschool is een kleuterschool, peuterschool en lagere school. We hebben 485 kinderen hier op school en in 2016 begonnen we na te denken over onze schooltuin en onze speelplaats om die te veranderen in een klimaatspeelplaats. Voor ons is het een speelplaats die veel antwoorden geeft op klimaatverandering. We hebben aan thema’s gewerkt als warmtestress, luchtkwaliteit, het doorsijpelen van water, en we werken samen met de kinderen aan deze onderwerpen. Dus we gebruiken onze speelplaats nu als een buitenklas om samen met onze kinderen antwoorden te zoeken, onderzoek te doen aan klimaatverandering.

We zijn veel partnerschap aangegaan, zoals met de Universiteit Antwerpen en een katholieke onderwijskoepel in Vlaanderen over het Vallis-project, en ze hebben ons geholpen projecten op een holistische manier te bezien om actiecompetentie te creëren. Dus onderwijs voor duurzame ontwikkeling is voor ons aan al deze dingen gekoppeld, dus we proberen onze kinderen te leren om uitdagingen op een holistische manier te bezien.

We weten dat dit de toekomst is. We proberen een schoolbrede benadering te hebben, veel banden met de gemeenschap te hebben, en die gemeenschap in te brengen en experts in te brengen die onze kinderen alles leren over de uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Maar we proberen ook veel technologie in te brengen. Zo hebben we op school bijenkasten, waarbij ouders voor de bijen zorgen en we onze eigen honing verkopen. We hebben kippen hier op school. En we gebruiken al die dingen in onze lessen. Als leerkracht is dat geweldig, omdat het leren op die manier echt wordt. Maar we hebben ook een weerstation, wildcamera’s en vogelhuisjes, omdat we weten dat dat soort technologie de kinderen inspireert om echt actief buiten te leren.

We hebben al onze bomen een QR-code gegeven, dus elke boom hier op het schoolterrein heeft zijn eigen online paspoort, we hebben een dashboard… en we kunnen de kinderen leren wat hier groeit.

Lukas Vanhuysse, leerling: Ik leer ook veel nieuwe dieren kennen, insectjes, nieuwe bomen enzo. En in de klas praten we daar veel over, dus ik vind dat wel heel leuk. En ik vind het ook interessant en ik wil er ook veel meer over weten.

Cedric: Ik probeer impulsen te geven via STEAM-activiteiten, via wiskunde, via taal. En ik zeg oké, als je werkt aan zwerfafval op straat, weet dat je werkt aan deze doelen. Ik geef je de les, ik geef je de doelen, en ga gewoon naar buiten, doe het, praat met je kinderen. Als je in de schooltuin werkt, werk je aan wiskunde, werk je aan taal. Dit zijn de doelen die je kunt behalen door gewoon de deur uit te stappen. En we hoeven niet ver te reizen, we gebruiken deze plek. En voor de kinderen weten we dat dit echt inspirerend is, en we merken dat het iets speciaals creëert.